background

Welzijn & Gezondheid

Assistenten in de gezondheidszorg

Als assistent in de gezondheidszorg heb je een belangrijke en verantwoordelijke taak, waarvoor je stevig in je schoenen moet staan. Deskundig, integer en sociaal vaardig zet je je in voor mensen die je hulp nodig hebben. Je werkt zorgvuldig, zowel met patiënten, als met je instrumentarium en je bent de rechterhand van een arts, tandarts of apotheker. Als dokters- of tandartsassistent ben je een duizendpoot. Je zorgt ervoor dat de praktijk van de huisarts, tandarts, kaakchirurg, orthodontist of specialist goed georganiseerd is. Je verricht zelf medisch technische handelingen, je assisteert de arts en onderhoudt instrumenten en apparaten. Als apothekersassistent bereid je geneesmiddelen en geef je voorlichting en advies over medicatie en hulpmiddelen.

Hieronder zie je het overzicht van opleidingen die Deltion in deze richting aanbiedt.

Opleidingsaanbod start na zomervakantie 2018

De opleidingLeerweg / Niveau
Apothekersassistent bol, bbl - niveau 4
Tandartsassistentbol, bbl - niveau 4
Doktersassistent bol, bbl - niveau 4
Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelenbbl - niveau 3

Opleidingsaanbod start na zomervakantie 2017

De opleidingLeerweg / Niveau
Apothekersassistent bol, bbl - niveau 4
Tandartsassistentbol, bbl - niveau 4
Doktersassistent bol, bbl - niveau 4
Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelenbbl - niveau 3

movie

Lea,Student

‘Bij de opleiding tandartsassistente vind ik het leukst dat we nu al leren om ‘aan de stoel’ te werken. Dat leren we onder andere in het praktijklokaal, maar ook tijdens de stage. Hierna wil ik doorstromen naar de opleiding Mondhygiënist.’