background

Leidinggevende geüniformeerde beroepen

Het werk

Als leidinggevende team/afdeling/project werk je meestal in de dienstverlenende of commerciële sector. Je geeft hierin leiding aan een team of afdeling, coacht de medewerkers, houdt de voortgang in de gaten en draagt zorg voor het personeelsbeleid (HRM) van het bedrijf. Ook kun je werkzaam zijn als specialist of projectleider bij tijdelijke projecten. Je draagt de eindeverantwoordelijkheid voor het team, de afdeling of van het project.

Beroepseisen

 • je hebt een stabiele persoonlijkheid
 • je bent initiatiefrijk
 • je bent fysiek in goede conditie
 • je kunt goed brainstormen en je kunt ideeën daarna goed uitwerken
 • je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • je bent zelfstandig en neemt initiatief
 • je kunt goed leidinggeven, plannen en organiseren.
 • je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken
 • je bent communicatief vaardig, je kunt goed met mensen omgaan

Leidinggevende geüniformeerde beroepen BBL 4

Voor wie?

De opleiding leidinggevende geüniformeerde beroepen is een zogenoemde specialistenopleiding. Dit betekent dat jij je pas kunt aanmelden voor deze opleiding als je één van de onderstaande diploma’s hebt behaald:

 • VeVa niveau 3
 • Coördinator Beveiliging 3
 • Handhaver Toezicht en Veiligheid 3

School en werk

De opleiding duurt 1 jaar. Je volgt de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL-school en werk). Tijdens de opleiding ga je 1 dag per week naar school. De theorieles vindt plaats van 15.00 - 21.00 uur in gebouw Grijs. Je werkt daarnaast minimaal 17 uur per week.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

De - meer op de praktijk gerichte - leerstof wordt aangeboden door middel van onderzoek- en of praktijkopdrachten, individuele dan wel groepsopdrachten samenwerken) en theorie- en praktijklessen.

Tijdens de opleiding leer je onderstaande beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken):

 • B1-K1: geeft direct leiding aan medewerkers/projecten
 • P1-K1: voert uit en/of levert een bijdrage aan personeelsbeleid

Een aantal te volgen beroepsspecifieke theorievakken zijn:

 • Leidinggeven
 • Human Resourch Management (HRM)

En dit zijn voorbeelden van praktijkvakken die je krijgt:

 • Leidinggeven
 • Humun resourch management (HRM)

 De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a.:

 • Burgerschap
 • Zakelijke communicatie - Engels
 • Sport & Fitness
 • Rekenen
 • Nederlands

Een aantal (beroepsspecifieke) vakken wordt geëxamineerd door ESS examenservices en een aantal (flankerende) vakken worden via de school geëxamineerd. Alle vakken dienen met een voldoende te worden afgesloten om het branche- en mbo-diploma te kunnen behalen.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma gaan werken als projectledeir of als afdelingsmanager van een bedrijf. Maar je kunt ook doorstuderen op het hbo.

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar

 • leermiddelen ongeveer € 300,--
 • Optioneel / niet verplicht: opleidingsspecifieke kosten
 • Optioneel / niet verplicht: je kunt een cursus EHBO (kosten ca. €160,-) en/of BHV (kosten ca. €130,-) volgen
 • laptop

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze specialistenopleiding moet je (minimaal) één van onderstaande diploma's in je bezit hebben:

 • diploma Coördinator Beveiliging - niveau 3
 • diploma VeVa - niveau 3
 • diploma HTV - niveau 3

Je bent verplicht een werkplek van minimaal 17 uur te hebben.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.