background

Uitvoerend Bakker

Je werkt als uitvoerend bakker mee aan het produceren van bakkerijproducten. De bakker gebruikt hiervoor vaste recepturen. Hygiëne is een heel belangrijk houdingsaspect in de bakkerijk: je werkt immers met etenswaren. Bereiden, verwerken, afwerken en decoreren van bakkerijproducten behoort tot de werkzaamheden die jij verricht. Andere mensen consumeren jouw product. De bakker blijft ook onder tijdsdruk kwaliteit leveren. Je werkt bij een ambachtelijke brood- of banketbakkerij, grootbedrijf of patisserie.

Beroepseisen

 • je werkt strikt volgens normen mbt. voedselveiligheid (HACCP-normen)
 • je hebt een creatieve en innovatieve houding
 • je bent nauwkeurig
 • je kunt goed onder tijdsdruk werken
 • je bent flexibel qua werktijden

Uitvoerend bakker BBL 2

School en werk

De opleiding duurt, afhankelijk van je vooropleiding en ervaring, 1 tot 2 jaar. Je volgt de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL-school en werken). Dat betekent dat je minimaal 1 dag per week naar school gaat en minimaal 18 uur (720 uur op jaarbasis) werkt bij een erkend leerbedrijf met een arbeidscontract. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een (betaalde) werkplek hebt gevonden of dat je hier zicht op hebt. De opleiding en de BPV (beroepspraktijkvorming) sluiten op elkaar aan. Binnen deze leerweg is de school aanvullend aan het leerbedrijf. Concreet: Tijdens het werken wordt geconstateerd, dat bepaalde onderdelen moeten verbeteren. Samen met de praktijkopleider worden afspraken gemaakt hoe, waar en wanneer deze onderdelen worden aangeleerd. De vorderingen worden bijgehouden in een BPV-werkboek. Zoek je informatie over erkende leerbedrijven? Kijk op www.kenwerk.nl of www.stagemarkt.nl. Naast de onderwijsovereenkomst, die jij met het Deltion College afsluit, worden een praktijkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Het basisdeel: het bereiden van bakkerijproducten, is tevens het profieldeel, en is het beroepsdeel van de opleiding. Gedurende je opleiding volg je de volgende vakken:

 • Bakkerijpraktijk en siervakken: banket, brood, of brood- en banket
 • Bakkerij theorie (vakleer / grondstoffenkennis / machines, gereedschappen)
 • Nederlands en rekenen
 • Burgerschap (w.o. vitaal burgerschap: Sportkeuzeprogramma voor de BOL)
 • Loopbaan en (indien nodig) ondersteunende lessen

Een lesuur is 45 minuten. Uitgangspunt is dat er wordt geroosterd in blokken van 2 lesuur. Hiermee wordt de effectieve tijd vergroot. De praktijkblokken bestaan uit minimaal 4 lesuren.

Per schooljaar heb je 4 onderwijsperiodes. De invulling is per periode verschillend. Lesperiodes worden afgewisseld met BPV-periodes of periodes in het interne leerbedrijf.

Je hebt binnen de opleiding Uitvoerend Bakker drie mogelijkheden om uit te stromen: Uitvoerend Banketbakker, Uitvoerend Broodbakker of Uitvoerend Brood- en Banketbakker.

Daarnaast gelden er voor de opleidingen wettelijke eisen. Alle mbo niveau 2 opleidingen moeten worden geëxamineerd in Nederlands en rekenen.

Het beroepsdeel van de opleiding wordt praktijk gestuurd aangeboden: praktijk en theorie worden met elkaar verbonden. Samen met inzicht en gedrag leidt dat uiteindelijk tot de competente Uitvoerend Bakker.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Aan het eind van de opleiding vindt er de Proeve van Bekwaamheid plaats. Deze wordt (vooralsnog) afgenomen in het examencentrum van het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Na het diploma niveau 2 kun je verder leren in de opleiding Zelfstandig Werkend Bakker niveau 3.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Ook kun je met vragen terecht bij de heer F. Schrijver, leraar Bakkerij & Patisserie, 038-8503796 of [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april. Omdat de opleiding uit onderdelen bestaat en flexibel is, kun je gedurende het schooljaar tot en met april instromen. Informeer naar de instroomdata bij het Studenten SuccesCentrum, telefoon 038 - 850 30 00.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 235,-- per leerjaar
 • Laptop (verplicht)
 • Boeken en andere leermiddelen ongeveer € 500,-- per leerjaar
 • Andere kosten € 150,-- per leerjaar (o.a. kleding, excursies, practicumbijdrage)

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) een van onderstaande voorwaarden te voldoen

 • een vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste B-niveau is afgelegd;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • diploma niveau 1 opleiding. Met een AKA-diploma ben je ook toelaatbaar.

Een intakegesprek maakt onderdeel uit van de toelatingsprocedure. Als daaruit blijkt dat de student geen juist of een onvoldoende beroepsbeeld heeft, wordt geadviseerd om, voor inschrijving op de opleiding, een oriënterende stage te volgen.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.