background

Deltion Sprint Lyceum

Het Deltion College biedt versnelde opleidingen vmbo-tl, havo en vwo aan onder de naam Deltion Sprint Lyceum (dag- en avondonderwijs). Het Sprintlyceum valt wettelijk onder het VAVO (Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs).

Kleinschalig, persoonlijk en vertrouwd

De lessen worden verzorgd door bevoegde en ervaren leraren. Duidelijke huiswerkopdrachten, examengerichte studievaardigheidstraining en een volwassen benadering zorgen voor een effectieve leeromgeving die de kans op succes vergroot. Het Deltion Sprint Lyceum biedt kleinschalig onderwijs van hoge kwaliteit in een veilige omgeving. Faalangsttraining, maatschappelijk werk en orthopedagogische begeleiding zijn beschikbaar.


Versnelde opleidingen

Het onderwijsaanbod bestaat uit één- en tweejarige trajecten (vwo alleen 1-jarig). De lessen kunnen zowel overdag als ’s avonds worden gevolgd, met vakspecifieke studievaardigheidstraining en begeleiding van betrokken leraren.

Deelnemers in het VAVO kunnen bekostigd worden via Rijksfinanciering (vanaf 18 jaar) of via een doorverwijzende school voor Voortgezet Onderwijs (vanaf 16 jaar).

Klik hier voor het uitbestedingsformulier 2017-2018.

Bekijk hier de opleidingen van Deltion Sprint Lyceum

Aanmelden


Wilt u zich aanmelden? Klik dan hier .