background

Verpleegtechnisch Handelen (mbo-certificaat)

Doel en inhoud

Deze beroepsmodule is een goede aanvulling op de praktijk welke van groot belang kan zijn. Beroepsbeoefenaren die deze praktijkgerichte cursus hebben gevolgd, kunnen breder worden ingezet in het werkveld Zorg en Welzijn. Zij kunnen ondersteunende taken combineren met verzorgende en verpleegtechnische handelingen.

Hierdoor hebben zij meer kans op werk bij afdelingen van zorg- en/of welzijnsinstellingen waar ondersteunende en verzorgende taken worden gecombineerd.

Opzet

U werkt aan de vaardigheden tijdens contacturen (lesuren) waarin oefenen in het skillslab van Deltion College centraal staat. Ter voorbereiding op de lessen werkt u aan zelfstudie-opdrachten en volgt u voorafgaand aan een onderwerp, thuis de bijbehorende theoretische e-learningmodule.

De volgende onderwerpen komen in deze nieuwe cursus aan bod:

 • Medicatie (alleen e-learning)
  • Algemene richtlijnen
  • Toedieningsvormen
  • Hoofdgroepen
 • Vakinhoudelijk rekenen (alleen e-learning)
  • Medisch rekenen

Het blok vakinhoudelijk rekenen is verplicht voorafgaand aan het onderwerp Injecteren

 • Injecteren (1 avond)
  • Intramusculair injecteren
  • Subcutaan injecteren
  • Hypodermoclyse en vlindernaald
  • Bloedsuikers meten
 • Katheteriseren (1 avond)
  • Katheteriseren van de blaas bij vrouwen
  • Blaasspoeling uitvoeren
  • Suprapubisch katheter verzorgen
  • Blaaskatheter observeren, controleren en verzorgen
 • Maagsonde (1 avond)
  • Maagsonde inbrengen
  • PEG-sondevoeding toedienen
  • Toedienen van sondevoeding en voedingspomp bedienen
  • Maagsonde observeren, controleren en verzorgen
  • Voedingspomp
 • Wondverzorging (1 avond)
  • Rode en gele wonden verzorgen
  • Verzorgen van zwarte wonden
  • Zwachteltechnieken toepassen
 • Stomazorg (1 avond)
  • Verzorgen van een stoma
  • Darmspoeling uitvoeren
 • Monsters verzamelen (1 avond)
  • Verzamelen van monsters (steriel en niet-steriel materiaal)
  • Temperatuurregulatie
  • Strachea/O2
  • Controle uitvoeren op hartslag, bloeddruk en temperatuur
 • Vitale functies(1 avond)
  • Zuurstof toedienen
  • Tracheacanule en tracheastoma verzorgen
 • EHBO/REA (4 avonden van 2,5 uur)
  • Hartstilstand: Reanimatie
  • Bewusteloosheid, verslikking
  • Brandwond, huidwond, bloeding
  • Hoofd- en wervelletsels
  • Vergiftiging
  • Pijn op de borstkas, beroerte
  • Letsel aan botten, spieren en gewrichten

Niveau

Mbo-niveau 3.

Start

Er wordt in de nieuwe opzet van de cursus een flexibele instroom gehanteerd. U kunt deelnemen aan een skillsavond m.b.t. een bepaald onderwerp als u de theorie uit de e-learning module met een voldoende heeft afgesloten. Een onderwerp kan pas starten als er aan een minimaal aantal inschrijvingen is voldaan.

De startdatum voor de hele module is dinsdagavond 17 september 2019, lestijden van 18.00-21.00 uur.

Duur

Voor de totale beroepsmodule moet u rekening houden met 15 lesavonden van 3 uur (verplicht net als alle e-learning) en optioneel twee oefenavonden. Het blok REA/EHBO duurt 4 avonden. plus een examenavond.

U bepaalt deels zelf het tempo. Indien u de volledige beroepsmodule wilt doorlopen voor een officieel mbo-certificaat dient u alle onderwerpen binnen een jaar af te ronden.

Doelstellingen

Met de aangeleerde kennis en vaardigheden uit deze beroepsmodule (keuzedeel uit een mbo-opleiding VZ-IG) “Ondersteunen bij Verpleegtechnische handelingen” mag en kunt u verpleegtechnische handelingen uitvoeren met in- achtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, procedures en voorschriften

Doelgroep

Veelal zijn dit verzorgenden of welzijnsmedewerkers werkzaam in een instelling die door kenniscentrum S-BB is erkend als leerbedrijf op Mbo-niveau 3. Verpleegkundigen op niveau 4 kunnen eveneens deelnemen aan deze verpleegtechnische handelingen vanwege de praktische overlap in de verpleegtechnische vaardigheden.

Aanvangsniveau/vooropleiding

De toelatingseisen voor het volgen van de hele beroepsmodule zijn minimaal een (oud)diploma Verzorgende en/of Maatschappelijke zorg + relevante werkplek op niveau 3/4.

Vrijstellingenbeleid

Deze beroepsmodule is per afzonderlijk onderwerp te volgen maar kent vooraf geen vrijstellingen.

Studiebelasting voor de deelnemer

Afhankelijk van het instroomniveau en relevante werkervaring, gemiddeld 6 uur zelfstudie per week.

Speciale voorwaarden

Voor het ontvangen van een landelijk erkend mbo-certificaat Verpleegtechnisch handelen dient u een passende stage of werkplek te hebben tijdens de cursus. U werkt minimaal 16 uur per week als beroepskracht in de zorg- of welzijnssector met taken op het gebied van de zorg en/of begeleiding voor een client.

Naast de studieovereenkomst, wordt een praktijkovereenkomst (POK) met uw leerbedrijf afgesloten indien u de volledige beroepsmodule gaat volgen. De opzet van de cursus sluit goed aan bij de beroepspraktijk. Het grootste deel van het cursusprogramma is praktisch ingericht. Tijdens uw werk voert u regelmatig opdrachten uit behorende bij de examens van Prove to Move.

Een telefonisch intakegesprek met een Deltion-docent maakt deel uit van de toelatingsprocedure indien u de volledige beroepsmodule wilt volgen. U wordt hier na aanmelding voor benaderd.

Studiemateriaal

Studiemateriaal, online-leeromgeving, licenties, readers etc. worden door Deltion Business beschikbaar gesteld en ontvangt u indien van toepassing op de eerste lesavond.

Examens

Voor de volledige beroepsmodule moet het afsluitende examen van Prove to Move worden gedaan:

- Verzorgende en verpleegtechnische handelingen (K0118)

De aftoetsing van de verpleegtechnische handelingen wordt tijdens de BPV (erkende werk- of stageplek) afgelegd met een examen van Prove2Move of als een vaardigheid weinig voorkomt in de praktijk kan deze afgetoetst worden op Deltion. Herkansing is éénmaal mogelijk. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. U dient zich dan tijdig via de docent aan te melden voor een toetsavond.

Leslocatie

Deltion College, Mozartlaan 15, Zwolle.

Kosten

De kosten voor de volledige beroepsmodule zijn:

 • Cursusgeld € 1350,00**
 • Lesmateriaal/boeken € 225,00*

Per onderwerp en/of oefenavond betaalt u € 150,00 inclusief de e-learning die u thuis doorwerkt.

De onderwerpen medicatie en rekenen die alleen uit e-learning bestaan, kosten inclusief lesmateriaal €100,00

Voor het blok EHBO/REA van 4 avonden is de totaalprijs € 395,00** exclusief examen voor een diploma via Oranje Kruis. De examenkosten bedragen € 30,00.

Bij het volgen van één of meerdere onderwerpen:

 • kosten eenmalige aanschaf boek VPTH en e-learning € 85,00*

*Prijswijzigingen voorbehouden.

**Onderwijsactiviteiten zijn vrijgesteld van BTW.

Mogelijkheden voor uitbreiding van deze cursus

 • Anatomie,fysiologie, pathologie (e-learning); boeken en e-learning AFP* € 140,00
 • Klinisch redeneren
 • Trainen van beoordelaars
 • Expliciete VP-handelingen zoals wonden met hechtingen, geneesmiddelen in opgeloste vorm toedienen via een infuussysteem/toedieningssysteem (pomp, kolf of zakje), wonden met drains verzorgen, een infuuspomp en een spuitpomp bedienen, assisteren bij diagnostische onderzoeken/behandelingen in verband met intern/neurologisch onderzoek- een maagsonde inbrengen

Meer informatie & aanmelding

Als deelnemer van deze opleiding/training/cursus ga je een overeenkomst aan met Deltion Business (KvK 41025460). Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op de website of de button 'Aanmelden' bij de cursusinformatie. Na aanmelding ontvang je een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van jouw aanmelding. Binnen enkele dagen volgt de bevestigingsbrief. Voor sommige opleidingen zijn er aanvullende eisen met betrekking tot deelname aan de opleiding. Zie hiervoor de cursusinformatie.

Voor meer inhoudelijke informatie  en vragen over deze cursus/opleiding, kun je contact opnemen met Deltion Business, Telefoon: 038 - 850 31 50 of E-mail: [email protected]

Wat is een mbo-certificaat?

Een mbo-certificaat bevat een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding. De minister van OCW stelt met een regeling vast aan welke onderdelen van een mbo-opleiding een mbo-certificaat wordt verbonden. Een door de student behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

aanmeldeninformatie aanvragen