background

Verdieping palliatieve zorg (mbo-certificaat)

Ligt jouw focus op het verlichten en onder controle houden van symptomen. Verdiep je dan in de palliatieve zorg. Je wilt dat de kwaliteit van leven van de zorgvrager zo goed mogelijk is. Dit kan in een fase van ziekte zonder genezing zijn of in de sterffase. Je moet daarom stevig in je schoenen staan.

Voor wie?

De beroepsmodule is ontwikkeld voor medewerkers in de zorg (VVT, AGZ, GGZ en GHZ) met een niveau 3 of 4-diploma.

Inhoud

Mensen worden ouder. Én er is een enorme vooruitgang in kennis, vaardigheden en techniek. Hierdoor kan er langer zorg geboden worden. Palliatieve zorg speelt een steeds grotere rol. Tijdens deze beroepsmodule leer je om te gaan met deze verandering en krijg je kennis over de vormen van palliatieve zorg.

Het programma

Via deze beroepsmodule wordt specialistische kennis aangeboden over:

  • verlenen van palliatieve zorg;
  • omgang in een team van zorgvrager, arts, en naasten;
  • toepassing van kennis; zoals pijn- en symptoombestrijding;
  • ethische vraagstukken;
  • communicatie (rond laatste levensfase).

*De term zorgvrager wordt gebruikt voor cliënt en patiënt

Studietijd

Vijf bijeenkomsten in de avond en zelfstudie.

Examen

De beroepsmodule sluit je af met een examen. Heb je het examen gehaald? Dan ontvang je een wettelijk erkend mbo-certificaat.

Startdatum

November 2019

Kosten

€ 595,00 per persoon (inclusief lesmateriaal)

Meer informatie & aanmelding

Als deelnemer van deze opleiding/training/cursus ga je een overeenkomst aan met Deltion Business (KvK 41025460). Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op de website of de button 'Aanmelden' bij de cursusinformatie. Na aanmelding ontvang je een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van jouw aanmelding. Binnen enkele dagen volgt de bevestigingsbrief. Voor sommige opleidingen zijn er aanvullende eisen met betrekking tot deelname aan de opleiding. Zie hiervoor de cursusinformatie.

Voor meer inhoudelijke informatie  en vragen over deze cursus/opleiding, kun je contact opnemen met Deltion Business, Telefoon: 038 - 850 31 50 of E-mail: [email protected]

Wat is een mbo-certificaat?

Een mbo-certificaat bevat een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding. De minister van OCW stelt met een regeling vast aan welke onderdelen van een mbo-opleiding een mbo-certificaat wordt verbonden. Een door de student behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

aanmeldeninformatie aanvragen