background

Assisteren bij zorg en welzijn (mbo-certificaat)

Helpen bij aan- en uitkleden, een wasje draaien of assisteren met de lunch. Tijdens de beroepsmodule 'Assistenten bij Zorg en Welzijn' leer je om cliënten te ondersteunen bij activiteiten die zij in het dagelijkse leven tegenkomen. 

Voor wie?

De beroepsmodule is bedoeld voor gastvrouwen/-mannen en huiskamerbegeleiders. Je moet in het bezit zijn van een mbo niveau 1-diploma of hoger.

Inhoud

Je leert tijdens de beroepsmodule dat het belangrijk is dat de cliënt zoveel mogelijk zelf kan blijven doen. Je bent er voor de ondersteuning. Dit komt het zelfvertrouwen van de cliënt ten goede. Ook leer je om te assisteren op het gebied van:

  • wonen;
  • huishouden;
  • activiteiten van het dagelijks leven; zoals eten, drinken, aan- en uitkleden en bewegen.

Het programma

Via deze beroepsmodule wordt specialistische kennis aangeboden over:

  • de zelfredzaamheid van de cliënt en de naasten;
  • het zorg- en/of ondersteuningsplan;
  • het rekening houden met de mogelijkheden, wensen en gewoonten van de cliënt en naasten;
  • het maken van afspraken met de cliënt, wat hij/zij zelf doet en waarbij ondersteuning nodig is.

Je zorgt ervoor dat de cliënt en familie zoveel mogelijk zelf kunnen doen. Als het nodig is, bied je daarbij ondersteuning. Bij wisseling van jouw dienst, draag je de cliëntinformatie over. Je geeft daarbij aan waar je ondersteuning geboden hebt.

* waar 'cliënt' staat, kan ook kind, jongere, oudere, bewoner, zorgvrager, leerling gelezen worden

Studietijd

Vijf bijeenkomsten in de avond en zelfstudie.

Examen

De beroepsmodule sluit je af met een examen. Heb je het examen gehaald? Dan ontvang je een wettelijk erkend mbo-certificaat.

Startdatum

November 2019

Kosten

€ 595,00 per persoon (inclusief lesmateriaal)

Meer informatie & aanmelding

Als deelnemer van deze opleiding/training/cursus ga je een overeenkomst aan met Deltion Business (KvK 41025460). Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op de website of de button 'Aanmelden' bij de cursusinformatie. Na aanmelding ontvang je een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van jouw aanmelding. Binnen enkele dagen volgt de bevestigingsbrief. Voor sommige opleidingen zijn er aanvullende eisen met betrekking tot deelname aan de opleiding. Zie hiervoor de cursusinformatie.

Voor meer inhoudelijke informatie  en vragen over deze cursus/opleiding, kun je contact opnemen met Deltion Business, Telefoon: 038 - 850 31 50 of E-mail: [email protected]

Wat is een mbo-certificaat?

Een mbo-certificaat bevat een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding. De minister van OCW stelt met een regeling vast aan welke onderdelen van een mbo-opleiding een mbo-certificaat wordt verbonden. Een door de student behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

aanmeldeninformatie aanvragen