background

Fit, Veilig en Gezond (mbo-certificaat)

Wil jij leren wat duurzame inzetbaarheid is en hoe je het kan toepassen in jouw dagelijkse werkzaamheden? Wil je weten hoe jij en je collega’s fit, veilig en gezond kunnen werken? Wie weet ben jij straks de specialist die het beleid vormgeeft en uitvoert op het gebied van duurzame inzetbaarheid. 

Voor wie?

De beroepsmodule is te volgen door alle medewerkers in alle sectoren.

Inhoud

Voor elk beroep is fit, veilig en gezond werken essentieel. Het maakt hierbij niet uit of je nu juist mentaal of lichamelijk zwaar werk doet, veel zit of juist de hele dag staat of bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen werkt. Met deze beroepsmodule leer je hoe jij en je collega’s fit, veilig en gezond kunnen werken. Zodat jijzelf en anderen tijdens de gehele loopbaan minder kans lopen op een arbeidsongeval en/of fysieke of psychische gezondheidsschade.

Tijdens de beroepsmodule leer je:

  • kennis en vaardigheden op het gebied van duurzame inzetbaarheid;
  • fysieke (fysieke belasting, stilzitten, het gebruik van gereedschappen en machines, gevaarlijke stoffen en geluid) en psychosociale arbeidsrisico’s (pesten, werkdruk, agressie) die zich voordoen op het werk blijvend bewust te herkennen, erkennen en te beheersen;
  • situaties waarin fit, veilig en gezond werken niet aan de orde is, bespreekbaar te maken.

Het programma

Via deze beroepsmodule wordt specialistische kennis aangeboden over:

  • fysieke, psychosoliale arbeidsrisico’s in jouw beroep herkennen, erkennen, melden en vervolgens handelen;
  • effecten die een leefstijl hebben op veilig en gezond werken;
  • het opstellen van arbeidshygiënische strategie;
  • de gedragsrichtlijnen van het BRAVO-model toepassen bij de uitvoering van jouw werk;
  • het inzetten van beschikbare van beroepsgerelateerde hulp- en beschermingsmiddelen;
  • het in kaart brengen en bewustwording van de fysieke en psychosociale risico’s van het eigen beroep.

Resultaat

Heb je de beroepsmodule afgerond? Dan kan je bijdragen om jouw organisatie nog meer duurzaam inzetbaar te maken.

Studietijd

Vijf bijeenkomsten overdag en zelfstudie.

Examen

De beroepsmodule sluit je af met een examen. Heb je het examen gehaald? Dan ontvang je een wettelijk erkend mbo-certificaat.

Kosten

€ 595,00 per persoon (inclusief lesmateriaal)

Meer informatie & aanmelding

Je kan je aanmelden via het aanmeldformulier op de website (https://www.deltion.nl/cursus-aanmeldformulier) of de button 'Aanmelden' bij de cursusinformatie. Na aanmelding ontvang je een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van jouw aanmelding. Binnen enkele dagen volgt de bevestigingsbrief. Voor sommige opleidingen zijn er aanvullende eisen met betrekking tot deelname aan de opleiding. Voor meer inhoudelijke informatie en vragen over deze cursus/opleiding, kun je contact opnemen met Deltion Business, Telefoon: 038 - 850 31 50 of E-mail: [email protected]

Wat is een mbo-certificaat?

Een mbo-certificaat bevat een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding. De minister van OCW stelt met een regeling vast aan welke onderdelen van een mbo-opleiding een mbo-certificaat wordt verbonden. Een door de student behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.


Margreet Dijkstra
accountmanager college Sport, Opvoeding, Maatschappij & Veiligheid


Verstuur een email