background

Specialist leesbevordering 0-12 jaar (mbo-certificaat)

Werk je in de kinderopvang of het onderwijs? En vind jij het ook zo belangrijk dat kinderen goed (leren) lezen? Volg dan de cursus Specialist Leesbevordering. Wie weet ben jij dan straks degene die het (voor)leesplezier van kinderen tussen 0-12 jaar vergroot.

Voor wie?

De beroepsmodule is ontwikkeld voor medewerkers in de kinderopvang, het onderwijs of BSO met een niveau 4-diploma.

Inhoud

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. De beheersing van de Nederlandse taal is daarin een pré. Beheerst het kind de taal goed, dan komt dit de kwaliteit van het verdere onderwijs ten goede. Tijdens de cursus Specialist leesbevordering leer je:

  • ondersteuning te bieden bij de leesontwikkeling van het kind;
  • randvoorwaarden te realiseren;
  • activiteitenplannen te maken;
  • projecten rond 'leesbevordering' uit te voeren;
  • om de monitor (leerlingvolgsysteem) af te nemen en de resultaten om te zetten in doelen en nieuwe activiteiten.

Het programma

Via deze beroepsmodule wordt specialistische kennis aangeboden over:

  • (voor)lezen met verschillende leeftijdsgroepen;
  • het belang van (voor)lezen;
  • bevorderen van leesplezier (ook voor kinderen met leesproblemen);
  • vormgeven van ouderparticipatie bij (voor)leesactiviteiten.

Je leert kinderen, collega's en ouders bij (voor)leesactiviteiten te enthousiasmeren, te adviseren en te begeleiden.

Resultaat

Heb je de beroepsmodule afgerond? Dan kun je aan de slag als voorleescoördinator of als leesconsulent. Je bent specialist in het stimuleren van het leesplezier. Je helpt kinderen bij hun ontwikkeling in taal en lezen.

Studietijd

Vijf bijeenkomsten in de avond en zelfstudie.

Examen

De beroepsmodule sluit je af met een examen. Heb je het examen gehaald? Dan ontvang je een wettelijk erkend mbo-certificaat.

Startdatum

November 2019

Kosten

€ 595,00 per persoon (inclusief lesmateriaal)

Meer informatie & aanmelding

Als deelnemer van deze opleiding/training/cursus ga je een overeenkomst aan met Deltion Business (KvK 41025460). Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op de website of de button 'Aanmelden' bij de cursusinformatie. Na aanmelding ontvang je een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van jouw aanmelding. Binnen enkele dagen volgt de bevestigingsbrief. Voor sommige opleidingen zijn er aanvullende eisen met betrekking tot deelname aan de opleiding. Zie hiervoor de cursusinformatie.

Voor meer inhoudelijke informatie  en vragen over deze cursus/opleiding, kun je contact opnemen met Deltion Business, Telefoon: 038 - 850 31 50 of E-mail: [email protected]

Wat is een mbo-certificaat?

Een mbo-certificaat bevat een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding. De minister van OCW stelt met een regeling vast aan welke onderdelen van een mbo-opleiding een mbo-certificaat wordt verbonden. Een door de student behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

aanmeldeninformatie aanvragen