background

Nederlands voor de kinderopvang
referentieniveau 3F

Inhoud

De toets TOA Nederlands bestaat in z’n geheel uit de volgende 5 taaldomeinen:

 • Lezen (digitaal)
 • Luisteren (digitaal)
 • Schrijven incl. taalverzorging (digitaal)
 • Spreken (mondeling)
 • Gesprekken voeren (mondeling in tweetallen)

De pedagogisch medewerkers worden in deze training voorbereid op de afname van de TOA-taaltoets Nederlands om het gewenste niveau 3F vast te kunnen stellen op de genoemde 4 taaldomeinen

De opzet
De training Nederlands voor de kinderopvang wordt, waar mogelijk, op maat aangeboden (inhoudelijk en middels inzet van een vakdocent uit het opleidingsteam Kinderopvang).

De onderwerpen die worden behandeld in deze taaltraining Nederlands zijn o.a.:

 • begrippen verduidelijken,
 • teksten verkennen,
 • lees- en luisterstrategieën oefenen met behulp van teksten & filmpjes,
 • discussie voeren naar aanleiding van een stelling,
 • oefenen met gesprekken voeren,
 • een korte presentatie houden,
 • de opbouw van de TOA-toets.

Deelnemers krijgen huiswerk mee om te oefenen.

Op een later moment volgt de TOA-taaltoets bij de afdeling SSC van Deltion. Hiervoor moet de deelnemer zich separaat aanmelden

Niveau

Het te behalen niveau heeft betrekking op de zogenaamde referentieniveaus

1F,
2F (mbo-niveau 3) en
3F (mbo-niveau 4)
in het middelbaar beroepsonderwijs.

Start

November 2019

Duur

Vier lessen (totaal 14 uur) van 18.30 uur - 22.00 uur verdeeld over acht weken.

Doelstellingen

Uit ervaring blijkt dat volwassen deelnemers niet weten wat ze kunnen verwachten van een (taal)toets waardoor ze onnodig fouten maken bij gebrek aan inzicht in de wijze van vraagstelling. Daarnaast is de ooit opgedane schoolse- en theoretische kennis vaak ver weggezakt.

Voorafgaand aan een TOA-toets of centraal examen kunt u een opfristraining in een generiek vak (Nederlands, rekenen, vreemde taal zoals Engels) volgen

Doelgroep

De doelgroep voor deze specifieke training Nederlands voor de kinderopvang vormen de pedagogisch medewerkers die in een VVE-groep werkzaam zijn.

Medewerkers in de kinderopvang moeten sinds de nieuwe wet IKK (Wet Innovatie, Kwaliteit Kinderopvang sinds januari 2018) van kracht is, minimaal niveau 3F Nederlands beheersen op 4 taaldomeinen: mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren), spreken, luisteren en lezen.

Aanvangsniveau/vooropleiding

Toetsen en lessen worden digitaal verzorgd en begeleid. Kennis van computerprogramma’s en enige typevaardigheid zijn een vereiste.

Vrijstellingenbeleid

Er is geen mogelijkheid om vrijstelling te krijgen voor bepaalde onderdelen van deze cursus/opleiding.

Studiebelasting voor de deelnemer

14 uur les op Deltion in vier avonden verdeeld over acht weken. De lessen zijn in de avond van 18.30 uur - 22.00 uur.
Huiswerkopdrachten vereisen gemiddeld 6-12 uur per week zelfstudietijd maar dit is mede afhankelijk van het individuele vooropleidingsniveau en het tempo.

Speciale voorwaarden

Certificaat
Na het afnemen van de taaltoets zal er een bewijs van deelname worden opgemaakt indien het behaalde niveau 3F bedraagt.

Is dit lager dan het gewenste taalniveau dan is een herkansing eenmalig mogelijk maar alleen indien meer training heeft plaatsgevonden voorafgaand aan een hernieuwde TOA-toetsing

Studiemateriaal

Digitale leeromgeving.

Examens

De tijdsinvestering voor de afname van de TOA is ongeveer 2 dagdelen op de 4 domeinen mondelinge taalvaardigheid, spreken, luisteren en lezen.

De toetsing vindt in overleg met het SSC plaats binnen 3 weken na afronding van deze opfristraining. De TOA-examens vinden plaats bij het SSC op het Deltion College, Mozartlaan 15, Zwolle.

Voor meer informatie over de TOA-toetsen kunt u het cursusblad TOA Nederlands raadplegen.

Leslocatie

Een computerlokaal van het Deltion College, Mozartlaan 15 te Zwolle.

Kosten

De kosten voor deze opfristraining bedragen bij een minimum aantal van 12 deelnemers € 345,00. Dit is inclusief lesmateriaal voor 45 euro.

De kosten voor de afname van de TOA-toets Nederlands op 4 domeinen bedraagt € 250,00 excl. 21% Btw (per individu). Alleen scholing is vrijgesteld van Btw.

Meer informatie & aanmelding

Als deelnemer van deze opleiding/training/cursus ga je een overeenkomst aan met Deltion Business (KvK 41025460). Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op de website of de button 'Aanmelden' bij de cursusinformatie. Na aanmelding ontvang je een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van jouw aanmelding. Binnen enkele dagen volgt de bevestigingsbrief. Voor sommige opleidingen zijn er aanvullende eisen met betrekking tot deelname aan de opleiding. Zie hiervoor de cursusinformatie.

Voor meer inhoudelijke informatie  en vragen over deze cursus/opleiding, kun je contact opnemen met Deltion Business, Telefoon: 038 - 850 31 50 of E-mail: [email protected]

aanmeldeninformatie aanvragen