background

Basiskennis beveiliging in de zorg

Wil je jouw rol als beveiliger uitbreiden? Wil je weten hoe je om moet in bepaalde situaties in een zorgomgeving? Dan is de module Basiskennis van beveiliging in de zorg wat voor jou!. Je leert hoe je als beveiliger de cliënten/bewoners/collega’s en bezoekers een extra veiligheidsgevoel geeft.

Voor wie?

De beroepsmodule is te volgen voor beveiligers die werkzaam (gaan) zijn in een zorgomgeving.

Inhoud

De rol van jou als beveiliger in de zorg verandert. Er wordt steeds vaker een beroep op jou gedaan in een crisis situatie. In een zorginstelling verwachten mensen goede zorg, maar het is ook een kwetsbare plek.

Daarom is het algemene veiligheidsgevoel extra belangrijk. Tegelijkertijd moet het een gastvrije omgeving zijn voor mensen die er wonen, werken of op bezoek zijn. Tijdens deze beroepsmodule krijg je veel kennis aangereikt over het werken met deze specifieke doelgroep om rust uit te stralen en te zorgen dat je met gastvrij handelen ervoor zorgt dat mensen zich thuis voelen. Tijdens de beroepsmodule leer je:

  • hoe je optimaal kan samenwerken met zorgverleners en hoe jij je kan positioneren;
  • alle basiskennis over doelgroepen en hun gedrag, specifieke risico’s en het juridisch kader ;
  • hoe jij gastvrij kan handelen.

Het programma

Via deze beroepsmodule wordt specialistische kennis aangeboden over:

  • meldkameractiviteiten in een zorginstellingen (bijv. oproepen reanimatieteam en traumateam, agressiemeldingen);
  • spanningsvelden m.b.t. de functie van zorgbeveiliger;
  • medische terminologie;
  • emoties die patiënten en bezoekers kunnen tonen en hoe daarop te handelen;
  • risico’s m.b.t. ongevallen, incidenten, calamiteiten en strafbare feiten specifiek gericht op de zorginstellingen en de ziektebeelden;
  • procedures van separatie en fixatie en van bewaking van specifieke groepen patiënten;
  • de eisen en wet- en regelgeving die ‘veilig werken in de zorg’ stellen aan het beveiligingswerk.

Resultaat

Heb je de beroepsmodule afgerond? Dan kan je als beveiliger aan het werk in een zorginstelling.

Studietijd

Vijf bijeenkomsten overdag en zelfstudie.

Examen

De beroepsmodule sluit je af met een examen bij SVPB. Bij voldoende resultaat ontvangen je een deelcertificaat.

Kosten

€ 595,00 per persoon (inclusief lesmateriaal). Examenkosten zijn niet inbegrepen.

Meer informatie & aanmelding

Je kan je aanmelden via het aanmeldformulier op de website (https://www.deltion.nl/cursus-aanmeldformulier) of de button 'Aanmelden' bij de cursusinformatie. Na aanmelding ontvang je een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van jouw aanmelding. Binnen enkele dagen volgt de bevestigingsbrief. Voor sommige opleidingen zijn er aanvullende eisen met betrekking tot deelname aan de opleiding. Voor meer inhoudelijke informatie en vragen over deze cursus/opleiding, kun je contact opnemen met Deltion Business, Telefoon: 038 - 850 31 50 of E-mail: [email protected]


Margreet Dijkstra
accountmanager college Sport, Opvoeding, Maatschappij & Veiligheid


Verstuur een email