background

Capaciteitenonderzoek

Inhoud

Een capaciteitenonderzoek omvat verschillende testen. Elke test bestaat uit een reeks van opgaven. Samen geven deze een beeld van zowel de algemene intelligentie als van de specifieke vaardigheden zoals rekenen en taal en het logisch-systematisch kunnen denken met taal, getallenmateriaal en abstracte figuren. De testen die worden gebruikt, worden afgestemd op het opleidingsniveau en de culturele achtergrond van de aanvrager. De onderzoeksresultaten en adviezen worden toegelicht en besproken. Het capaciteitenonderzoek wordt afgesloten met een schriftelijke rapportage.

Start

Na aanmelding, ontvangt u binnen 5 werkdagen, een uitnodiging voor een intakegesprek. 

Duur

De duur van het capaciteitenonderzoek is variabel omdat het individueel maatwerk is. U start met een intakegesprek waarin bepaald wordt hoe het traject er precies uit ziet, zodat deze volledig op u afgestemd wordt.

Doelstellingen

Zelf sturing kunnen geven aan je loopbaan en je blijven ontwikkelen, is noodzakelijk op de steeds veranderende arbeidsmarkt. Het loopbaantraject helpt je bij het ontdekken van je talenten en passies. Je oriënteert op mogelijke beroepen, werkvelden en we helpen je stappen te zetten die nodig zijn voor een passende studie dan wel loopbaankeuze. Je verkent persoonlijke drijfveren, ambities en talenten. Je gaat nadenken over eerder opgedane ervaringen en probeert op grond daarvan richting te geven aan je toekomst. We helpen je loopbaancompetenties te ontwikkelen die je nodig hebt in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. We vertalen de opbrengsten naar een actieplan.

Doelgroep

Het capaciteitenonderzoek is bedoeld voor iedereen die inzicht wil krijgen in zijn werk- en denkniveau, bijvoorbeeld om een inschatting te kunnen maken van de haalbaarheid van een opleiding of een functie / beroep.

Kosten

 € 775,-- *

* Prijzen zijn inclusief 21 % btw. Prijswijzigingen voorbehouden.

Meer informatie & aanmelding

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website (https://www.deltion.nl/cursus-aanmeldformulier) of de button 'Aanmelden' bij de cursusinformatie. Na aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw aanmelding. Binnen enkele dagen volgt de bevestigingsbrief. Voor sommige opleidingen zijn er aanvullende eisen met betrekking tot deelname aan de opleiding. Zie hiervoor de cursusinformatie.

Voor meer inhoudelijke informatie  en vragen over deze cursus/opleiding, kunt u contact opnemen met Deltion Business, Telefoon: 038 - 850 31 50 of E-mail: [email protected]

aanmeldeninformatie aanvragen