background

Verlichtingsinstallaties in ruimtes (mbo-certificaat)

De arbeidsmarkt vraagt om medewerkers met kennis en vaardigheden rond het monteren en onderhouden van verlichtingsinstallaties in gebouwen. Wil jij weten hoe je deze installaties plaatst en storingsvrij houdt?

Voor wie?

Werknemers die in het verleden de opleiding (Eerste) Monteur Gas/Water/Warmte of (Eerste) Monteur Data/Elektra (Laagspanning of Middenspanning) hebben gevolgd. Ook is het keuzedeel bijzonder geschikt voor huismeesters, conciërges en technisch medewerkers, kortom technisch servicemedewerkers in gebouwen.

Inhoud

Dit keuzedeel gaat specifiek over het monteren van verlichtingsinstallaties in gebouwde ruimtes, met name van een distributienet. Ook behoren het in bedrijf stellen van de verlichtingsinstallatie en oplossen van storingen tot de inhoud van dit keuzedeel.

In tegenstelling tot het keuzedeel Openbare Verlichtingsinstallaties gaat dit keuzedeel niet over de bovengrondse verlichting in de openbare ruimte.

Programma

Via deze module wordt kennis aangeboden over:

  • NEN 1010 (veiligheidsbepalingen laagspanning)
  • NEN 5152 (symbolen)
  • Schakelaars
  • Montagevaardigheden

Resultaat

Na deze module weet jij alles van verlichtingsinstallaties in ruimtes. Je bent hiermee kansrijker op de arbeidsmarkt en je kan bovendien makkelijker doorstromen naar andere cursussen op het gebied van Infratechniek.

Studietijd

6 dagdelen

Examens

De cursus wordt afgesloten met een examen.

Kosten

De kosten bedragen €725,00 per cursist. Kijk in het overzicht van subsidies voor werknemers en werkgevers of deze module in aanmerking komt voor een subsidie.

Meer informatie & aanmelding

Als deelnemer van deze opleiding/training/cursus ga je een overeenkomst aan met Deltion Business (KvK 41025460). Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op de website of de button 'Aanmelden' bij de cursusinformatie. Na aanmelding ontvang je een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van jouw aanmelding. Binnen enkele dagen volgt de bevestigingsbrief. Voor sommige opleidingen zijn er aanvullende eisen met betrekking tot deelname aan de opleiding. Zie hiervoor de cursusinformatie.

Voor meer inhoudelijke informatie  en vragen over deze cursus/opleiding, kun je contact opnemen met Deltion Business, Telefoon: 038 - 850 31 50 of E-mail: [email protected]

Wat is een mbo-certificaat?

Een mbo-certificaat bevat een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding. De minister van OCW stelt met een regeling vast aan welke onderdelen van een mbo-opleiding een mbo-certificaat wordt verbonden. Een door de student behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

aanmeldeninformatie aanvragen