background

Hoogspanningstechniek (mbo-certificaat)

De komende jaren ontstaat er door onderhoud en nieuwbouwprojecten steeds meer werkgelegenheid rondom hoogspanning. Deze ontwikkelingen vinden plaats in heel Nederland. De energietransitie zorgt voor veranderingen in het transport van elektriciteit en dus ook voor aanpassingen in het hoogspanningsnetwerk.

Door deze ontwikkelingen neemt de kans op werk voor monteurs en technici toe. Netwerkbedrijven zitten te springen om nieuwe monteurs en technici, die weten hoe ze moeten werken binnen de domeinen Transport (TR) en het Landelijk Netwerkbeheer (LNB).

Voor wie?

Werknemers die in het verleden de opleiding (Eerste) Monteur Gas/Water/Warmte of (Eerste) Monteur Data/Elektra (Laagspanning of Middenspanning) hebben gevolgd. Ook is het keuzedeel geschikt voor werknemers met de opleiding Technicus elektrotechniek.

Inhoud

Het keuzedeel Hoogspanningstechniek is een verdieping in specifieke kennis en vaardigheden rondom werkzaamheden specifiek in de hoogspanning in de domeinen Transport (TR) en Landelijk netwerkbeheer (LNB). Het gaat om thema's die kenmerkend zijn voor de hoogspanning en daarmee niet of nauwelijks voorkomen op laag- of middenspanningsniveau; zoals het uit- en in bedrijf nemen van hoogspanningsnetdelen (HS-netdelen) en onderhouds-, storings- en montagewerkzaamheden in de HS-netdelen.

Onder HS-netdelen wordt hier verstaan: hoogspanningsschakelstations, hoogspanningsregelstations, delen van de genoemde stations en hoogspanningsverbindingen.

Programma

Via deze module wordt kennis aangeboden over:

 • Kortsluitberekeningen
 • Netopbouw
 • Schakelaars
 • Blusmethodes
 • Beveiligingsfilosofie
 • Netstructuren
 • Nettransformatoren
 • Energietransformatoren
 • NEN 3840
 • Taalgebruik
 • Schakelplan

Resultaat

Na deze module weet jij hoe je HS-netdelen uit- en in bedrijf neemt en hoe je onderhouds-, storings- en montagewerkzaamheden verricht in de HS-netdelen. Met deze kennis ben jij bovendien kansrijker op de arbeidsmarkt en kan je makkelijker doorstromen naar andere cursussen op het gebied van Infratechniek.

Studietijd

24 dagdelen

Examens

De cursus wordt afgesloten met een examen.

Branchevereisten

Ja, van toepassing is het aanwijzingsbeleid binnen de branche conform de BEI-BHS.

Kosten

De kosten bedragen €1900,00 per cursist. Kijk in het overzicht van subsidies voor werknemers en werkgevers of deze module in aanmerking komt voor een subsidie.

Meer informatie & aanmelding

Als deelnemer van deze opleiding/training/cursus ga je een overeenkomst aan met Deltion Business (KvK 41025460). Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op de website of de button 'Aanmelden' bij de cursusinformatie. Na aanmelding ontvang je een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van jouw aanmelding. Binnen enkele dagen volgt de bevestigingsbrief. Voor sommige opleidingen zijn er aanvullende eisen met betrekking tot deelname aan de opleiding. Zie hiervoor de cursusinformatie.

Voor meer inhoudelijke informatie  en vragen over deze cursus/opleiding, kun je contact opnemen met Deltion Business, Telefoon: 038 - 850 31 50 of E-mail: [email protected]

Wat is een mbo-certificaat?

Een mbo-certificaat bevat een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding. De minister van OCW stelt met een regeling vast aan welke onderdelen van een mbo-opleiding een mbo-certificaat wordt verbonden. Een door de student behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

aanmeldeninformatie aanvragen