background

Industriële Robotica (mbo-certificaat)

Ben je werkzaam in de maakindustrie en overweeg je binnen jouw organisatie stappen te zetten in industriële automatisering en robotica? Dan is deze module iets voor jou!

Inhoud

Met de beroepsmodule Industriële Robotica - die opleidt tot niveau van het certificaat Robotic Coördinator - bieden we je de mogelijkheid dagelijkse basishandelingen omtrent het in gebruik stellen en onderhouden van industriële robots eigen te maken. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan veiligheid, veilig werken, communicatie en protocollen. De beroepsmodule leidt op tot het niveau van het certificaat Robotic Coördinator en hiermee ben je direct inzetbaar in een gerobotiseerde werkomgeving. Aansluitend aan de opleiding kan je je certificeren bij het NIvIR, het Nederlands Instituut voor Industriële Robotica. Bovendien is met deze module doorstuderen naar Robotic Technician (associate degree), Robotic Engineer (hbo) of Robotic System Engineer (hbo+) mogelijk.

Programma

Je maakt kennis met de mogelijkheden, beperkingen en de beveiliging van industriële roboticasystemen. Ze krijg je inzicht in hoe een robot functioneert, hoe deze is opgebouwd en deze communiceert met de buitenwereld. Je leert onderhoud plegen, eenvoudige storingen opzoeken, deze verhelpen en kleine aanpassingen plegen om het productieproces te optimaliseren.

De module is opgebouwd uit een aantal realistische bedrijfscasussen, waarbij alle zaken aan de orde komen waar een Robot Coördinator mee te maken kan krijgen. Het lesmateriaal en de onderliggende kennis en vaardigheden zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De lessen bestaan voor een deel uit theorie, maar voor het grootste deel uit practica. De volgende onderdelen komen aan de orde:

• Basis veiligheid
• Dynamica
• Bussystemen
• Vision en sensoren
• Tools
• Productietechnieken
• Machine richtlijnen
• Risicoanalyse
• Practicum cobot
• Practicum pick & place

Deze cursus is ontwikkeld vanuit de samenwerking Deltion College, Landstede MBO, Windesheim en het Fieldlab Industrial Robotics in Harderwijk.Deze samenwerking komt voort uit het regionale project RIF Industriële Robotica.

Resultaat

Na het afronden van deze module ben je in staat om basishandelingen te verrichten in het in gebruik stellen en het onderhouden van industriële robots. Je bent direct inzetbaar in een gerobotiseerde werkomgeving.

Studietijd

De beroepsmodule Industriële Robotica duurt 15 weken en start op 26 september 2019 en 30 januari 2020 (onder voorbehoud). Je volgt 5 lesuren per week.

Een les ziet er als volgt uit:

  • 16:00 - 18:00 uur les
  • 18:00 - 18:30 uur avondeten in kantine Deltion
  • 18:30 - 21:30 uur les
  • Zelfstudie: schatting max. 3 uur per week.

Locatie

De lessen vinden plaats in lokaal Level One van het Deltion College aan de Mozartlaan 15 in Zwolle.

Examens

De cursus wordt afgesloten met een examen. Na het behalen van dit examen ontvang je een wettelijk erkend mbo-certificaat.

Kosten

De kosten bedragen €1260,00 per cursist (excl. BTW en avondmaaltijden). Kijk in het overzicht van subsidies voor werknemers en werkgevers of deze module in aanmerking komt voor een subsidie.

Meer informatie & aanmelding

Als deelnemer van deze opleiding/training/cursus ga je een overeenkomst aan met Deltion Business (KvK 41025460). Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op de website of de button 'Aanmelden' bij de cursusinformatie. Na aanmelding ontvang je een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van jouw aanmelding. Binnen enkele dagen volgt de bevestigingsbrief. Voor sommige opleidingen zijn er aanvullende eisen met betrekking tot deelname aan de opleiding. Zie hiervoor de cursusinformatie.

Voor meer inhoudelijke informatie  en vragen over deze cursus/opleiding, kun je contact opnemen met Deltion Business, Telefoon: 038 - 850 31 50 of E-mail: [email protected]

Wat is een mbo-certificaat?

Een mbo-certificaat bevat een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding. De minister van OCW stelt met een regeling vast aan welke onderdelen van een mbo-opleiding een mbo-certificaat wordt verbonden. Een door de student behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

aanmeldeninformatie aanvragen