background

Leergang Gastvrijheidsmanager

De kunst van een gastvrije bedrijfsvoering is een vak op zich. Op alle niveaus in de onderneming is het belangrijk dat de vormen van een gastvrije omgang met relaties kloppen met de organisatie zelf. Daarvoor is niet alleen diepe kennis nodig van wat gastvrijheid is en doet (gastrosofie), maar moeten ook alle medewerkers de vastgestelde eigen gastvrijheidsformule begrijpen en kunnen hanteren.

De ‘’Leergang Gastvrijheidsmanager’’ is bedoeld voor (aankomende) managers die de organisatie waarin ze werken bewust maakt van het gekozen gastvrijheidsbeleid, de medewerkers daarin aanstuurt en de resultaten monitort en terugkoppelt.

Gilden Academie

Deze leergang wordt volledig verzorgd door, op een locatie van en onder verantwoordelijkheid van de Gilden Academie, Sassenstraat 53 in Zwolle.

Aanmelden of meer informatie?

Kijk hiervoor op de website van de Gilden Academie.

aanmeldeninformatie aanvragen