background

TOA-toets Nederlands 1F, 2F, 3F

Doel

Bent u benieuwd naar uw actuele mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid Nederlands?

TOA is een digitaal toetsprogramma om de (vreemde) taal- en rekenvaardigheid vast te stellen.

Het te behalen niveau heeft betrekking op de referentieniveaus 1F, 2F (mbo-niveau 3) en 3F (mbo-niveau 4) in het middelbaar beroepsonderwijs.

Doelgroep

Iedereen die zijn/haar taalniveau Nederlands wil laten beoordelen a.d.h.v. een landelijk erkende toets.

Dit kan zijn voor een (vervolg)opleiding, in het kader van een EVC-traject, voor een nieuwe functie of gewoon om te weten waar u precies staat voor dit vakgebied.

Inhoud

TOA Nederlands bestaat uit de volgende 5 onderdelen:

  • Lezen (digitaal)
  • Luisteren (digitaal)
  • Schrijven incl. taalverzorging (digitaal)
  • Spreken (mondeling)
  • Gesprekken voeren (mondeling in tweetallen)

Er zijn 2 soorten toetsen mogelijk via TOA:

1) Een niveautoets geeft het actuele taalniveau volgens de referentieniveaus 1F, 2F of 3F in het mbo aan. Deze toets kan als selectiemiddel ingezet worden door een bedrijf. Ook kan een niveautoets ingezet worden als nulmeting voor een gewenste beroepsopleiding.

2) Er kan ook gebruik gemaakt worden van een combinatietoets. Deze toets geeft inzicht waar een kandidaat zich bevindt op

de schaal van de referentieniveaus 1F t/m 3F. Ook kan een combinatietoets worden ingezet bij loopbaantrajecten waarbij een kandidaat de mogelijkheid krijgt zich verder te ontwikkelen.

Voor EVC gelden aanvullende eisen t.a.v. instellings- en landelijk erkende examens voor de generieke vakken.

Duur en afname

De TOA-toets Nederlands duurt ongeveer een dag. Drie toetsonderdelen worden digitaal afgenomen en twee mondeling. Kennis van computerprogramma’s en enige typevaardigheid zijn een vereiste.

Start

Na de aanmelding wordt u, in overleg, binnen 2 weken overdag ingepland voor een TOA-toetsafname. De uitslag en rapportage ontvangt u binnen 2 weken na afname.

Uitvoer

Het onderzoek vindt plaats bij het SSC op het Deltion College, Mozartlaan 15, Zwolle.

Het SSC is het informatiecentrum van het Deltion College voor opleidingen, beroepenvoorlichting, training en loopbaanadvies. Het SSC werkt conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en het Register van Beroepskeuzeadviseurs (RBA).

Kosten

€ 305,00 (inclusief 21% BTW)

Meer informatie & aanmelding

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier TOA.

Voor meer inhoudelijke informatie en vragen kunt u contact opnemen met Deltion Business, tel. 038-8503150. E-mail: [email protected] 

aanmeldeninformatie aanvragen