background

TOA Rekenen

Doel

Bent u benieuwd naar uw rekenvaardigheid?

TOA is een digitaal toetsprogramma om de taal- en rekenvaardigheid vast te stellen. Het niveau heeft betrekking op de referentieniveaus 1F, 2F en 3F in het mbo.

Doelgroep

Iedereen die zijn/haar rekenniveau wil laten beoordelen a.d.h.v. een landelijk erkende toets. Dit kan zijn voor een (vervolg)opleiding, voor een nieuwe functie of gewoon om te weten waar u staat voor dit vak.

Inhoud

De rekentoetsen in de TOA bestaat uit de volgende vakonderdelen:

  • Getallen
  • Meten en Meetkunde
  • Verbanden
  • Verhoudingen

Er zijn 3 typen rekentoetsen te onderscheiden: niveautoetsen, combinatietoetsen en domeintoetsen.

Een niveautoets geeft het actuele rekenniveau volgens de referentieniveaus 1F, 2F of 3F in het MBO aan. Dit kan als selectiemiddel ingezet worden. Ook kan een niveautoets ingezet worden als nulmeting voor de specifieke opleiding.

Er kan ook gebruik gemaakt worden van een combinatietoets. Deze toets geeft inzicht waar een kandidaat zich bevindt binnen de schaal van de referentieniveaus. Ook kan een combinatietoets worden ingezet bij loopbaantrajecten waarbij kandidaten de mogelijkheid krijgen zich te gaan ontwikkelen. De domeintoetsen kunnen worden ingezet voor diagnostische doeleinden en geven u inzicht in de rekenvaardigheid per domein.

Start

Na aanmelding wordt u, in overleg, binnen 2 weken overdag ingepland. De uitslag en rapportage ontvangt u binnen twee weken na afname?

Uitvoer

Het onderzoek vindt plaats bij het Studenten Succes Centrum (kortweg SSC) op het Deltion College, Mozartlaan 15, Zwolle.

Het SSC is het informatiecentrum van het Deltion College voor voorlichting en loopbaanadvies. Het SSC werkt conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en het Register van Beroepskeuzeadviseurs (RBA).

Kosten

De TOA toets rekenen kost € 125,-. (inclusief 21% BTW)

Wanneer u de toets wilt combineren met TOA Nederlands en TOA Engels of Duits, betaalt u in totaal € 675,- (inclusief 21% BTW)

Meer informatie & aanmelding

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier en het specifieke aanmeldingsformulier TOA.

Voor meer inhoudelijke informatie en vragen kunt u contact opnemen met Deltion Business, tel. 038-8503150. E-mail: [email protected]

aanmeldeninformatie aanvragen