background

Ondernemersscan (E-scan)

Doel

De E-scan is een wetenschappelijk gevalideerde test, die de eigenschappen en vaardigheden van een ondernemer voor het zien en benutten van kansen meet. De E-scan is ook geschikt voor het meten van de ondernemendheid van medewerkers in het bedrijfsleven op mbo- en hbo-niveau.

Doelgroep

De ondernemersscan is bedoeld voor mensen die willen onderzoeken of zij het in zich hebben om een ondernemer te worden. Ook kan de scan ingezet worden voor organisaties, om de ondernemendheid van (nieuwe) medewerkers te onderzoeken. De scan is geschikt voor mensen met MBO of HBO werk -en denkniveau.


Inhoud

De ondernemersscan brengt het ondernemersprofiel in beeld op basis van:

1. Prestatiegerichtheid

2. Zelfstandigheid

3. Dominantie

4. Sociale oriëntatie

5. Effectiviteit

6. Doorzettingsvermogen

7. Marktgerichtheid

8. Creativiteit

9. Flexibiliteit

10. Risicobereidheid

11. Pro-activiteit

12. Empathie

13. Plannen

14. Financieel beheren

Inclusief vier denkstijlen: Pionier, Verkoper, Manager en Vakman

Duur

Dit traject bestaat uit een intakegesprek, vervolgens kan de deelnemer thuis de test maken. De resultaten worden in een tweede gesprek besproken en de deelnemer ontvangt tot slot een eindrapportage.

Start

Na aanmelding, ontvangt u binnen 7 werkdagen een uitnodiging voor een intakegesprek. 

Uitvoer

Het onderzoek vindt plaats bij het Studenten Succes Centrum (kortweg SSC) op het Deltion College, Mozartlaan 15, Zwolle.

Het SSC is het informatiecentrum van het Deltion College voor voorlichting en loopbaanadvies. Het SSC werkt conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en het Register van Beroepskeuzeadviseurs (RBA).

Kosten

Nader te bepalen

Meer informatie & aanmelding

U kunt zich aanmelden via het specifieke inschrijfformulier.


Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Deltion Business, telefoon: 038 - 850 31 50. E-mail: [email protected] 

aanmeldeninformatie aanvragen