background
+Krijg ik ook studiefinanciering?

De studiefinanciering bestaat uit 4 onderdelen: een basisbeurs, een aanvullende beurs, een lening en een ov-kaart (het 'studentenreisproduct'). De basisbeurs en het studentenreisproduct zijn er voor iedereen. Een aanvullende beurs en een lening moet je aanvragen.

Je kunt studiefinanciering krijgen voor een mbo-opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

* je bent 18 jaar of ouder en je hebt je aanvraag gedaan voor de maand waarin je 30 jaar wordt en hebt er dan ook recht op

* je volgt een voltijds beroepsopleidende leerweg (bol)

* je hebt de Nederlandse nationaliteit. Ook als niet-Nederlander met een verblijfsvergunning type II, III of IV kun je studiefinanciering krijgen. Heb je een andere vergunning of kom je uit een EU-land? Vul dan het nationaliteitenschema in om te zien of je toch studiefinanciering kunt krijgen.

Wie betaalt je opleiding?
Aan je opleiding betalen 3 partijen mee: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), je ouders en jijzelf. DUO zorgt voor de basisbeurs en het studentenreisproduct. Kunnen je ouders niet meebetalen, dan kun je een aanvullende beurs aanvragen. Je kunt zelf meebetalen aan je studie door bijvoorbeeld naast je studie te werken.

Studiefinanciering: gift of lening
Doe je een opleiding op niveau 1 of 2, dan is je beurs altijd een gift. Doe je een opleiding op niveau 3 of 4, dan wordt de beurs pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je studentenreisproduct. Alleen je aanvullende beurs over de eerste 12 maanden mag je altijd houden. Kijk voor meer informatie over studiefinanciering op duo.nl.

+Hoeveel studiefinanciering krijg ik?

Gebruik de rekenhulp Berekenen studiefinanciering om te zien hoeveel je kunt krijgen.

Hoe lang studiefinanciering niveau 3 of 4?
Je krijgt voor de meeste opleidingen 4 jaar beurs. Daarna kun je nog 3 jaar lenen en reizen. Je moet je studiefinanciering binnen 10 jaar opgebruiken.

Hoelang studiefinanciering niveau 1 of 2?
Je krijgt studiefinanciering zolang je staat ingeschreven voor een opleiding op niveau 1 of 2.

Meer info over de hoogte van je studiefinanciering vind je op duo.nl.  

+Moet ik ook lesgeld betalen?


Studenten die een opleiding volgen in het beroeps- en het volwassenenonderwijs zijn wettelijk verplicht om lesgeld of cursusgeld te betalen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt elk jaar vast hoeveel je moet betalen.

Lesgeld
Je betaalt lesgeld aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wanneer je op 1 augustus (peildatum) van het schooljaar 18 jaar bent en één van de volgende opleidingen gaat volgen:

 Een voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo);

 Een voltijds opleiding in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

 Cursusgeld

Je betaalt cursusgeld aan de onderwijsinstelling wanneer je op 1 augustus van het schooljaar 18 bent en één van de volgende opleidingen gaat volgen:

 Een deeltijdopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL);

 Een deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs;

 Nederlands als tweede taal (NT2).

Cursusgeld terugkrijgen
Alleen in bijzondere situaties kun je (een deel van) het cursusgeld terugkrijgen. Voorbeelden zijn:

 Overstap van een deeltijdopleiding naar een voltijdopleiding;

 Overlijden of ernstige ziekte van de cursist;

 Bijzondere familieomstandigheden.

Kijk op duo.nl voor meer informatie over lesgeld.

+Er schijnt een regeling te zijn voor studenten die om financiële redenen geen mbo-opleiding kunnen volgen. Wanneer kom je daarvoor in aanmerking?

Studenten kunnen onder voorwaarden een beroep doen op een wettelijke regeling als ze om een financiële reden geen verplichte leermiddelen kunnen aanschaffen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Je bent bij de start van het schooljaar/opleiding 2019-2020 (01-08-2019) onder de 18 jaar.
  • Je bent in het studiejaar 2019-2020 ingeschreven in een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding.
  • Het inkomen van je ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger is onder de 130% van de bijstandsnorm.

De regeling geldt alleen voor het lopende schooljaar 2019/2020

Kijk voor meer informatie over de regeling op de website van de overheid

Als je wilt weten of je in aanmerking komt, bekijk dan de informatie tijdelijke regeling voorziening leermiddelen. Of kom naar het financieel spreekuur bij het SSC op het Deltion College. Je vindt het Studenten SuccesCentrum direct naast de ingang van het Deltion College. Telefonisch zijn ze bereikbaar via (038) 850 30 00 en per mail via [email protected]. Het Studenten SuccesCentrum is bereibaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

+OV-chipkaart

Je hebt recht op een OV-kaart vanaf het moment dat je een voltijd opleiding volgt (BOL). Het studentenreisproduct moet je op je persoonlijke ov-chipkaart zetten.

Wat kan ik met de OV-chipkaart?
Met de OV-chipkaart kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Je kunt kiezen tussen een week- en een weekendkaart.

Meer informatie?
Meer informatie over de studenten OV-chipkaart vind je hier.

+Moet ik geld terugbetalen als ik eerder stop met met opleiding?

Als je eerder stopt met je opleiding, moet je een aantal zaken regelen om te voorkomen dat je geld terug moet betalen:

  • je uitschrijven bij Deltion. Als je van Deltion de bevestiging hebt gekregen per welke datum je uitgeschreven wordt, moet je deze datum doorgeven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Zij zetten dan je studiefinanciering stop. Kijk voor meer informatie over het stopzetten van je studiefinanciering op deze pagina van DUO.
  • je moet zelf je OV chipkaart stopzetten. Lees op deze pagina van DUO hoe je dat doet.

Van opleiding wisselen
Wissel je van opleiding? Geef dat dan op tijd door, want dan loopt je studiefinanciering gewoon door. Kijk hier voor meer informatie.

Antwoord niet gevonden?

Neem dan contact op met het Studenten Succescentrum, [email protected] (038) 850 30 00.