background
+Wanneer is de eerste lesdag en waar moet ik zijn?

Voor de start van jouw opleiding ontvang je (per mail) informatie over je eerste schoolweek en eventuele introductie. Start je vanaf het nieuwe schooljaar? Dan ontvang je de informatie (per mail) uiterlijk in de derde week van de zomervakantie.

Ben je eerstejaarsstudent? Dan heb je als het goed is een brief ontvangen dat je via je Deltion emailadres informatie toegestuurd krijgt. Op dit emailadres ontvang je dan ook informatie over je leermiddelen.

Heb je helemaal geen informatie over de start van je schooljaar ontvangen? Stuur dan een mail naar [email protected]. Vermeld hierin je geboortedatum, achternaam en de opleiding die je gaat volgen.

+BPV (stage) in het buitenland

Internationalisering en buitenlandse stage
Deltion is een toonaangevend college op het gebied van internationalisering en wil stimuleren dat veel studenten een buitenlandse stage (BPV = Beroepspraktijkvorming) lopen. In elke Deltionsector is een BPV-coördinator/begeleider die de student hierbij op weg helpt. Deltion heeft hier al jaren ervaring mee en heeft honderden contacten met buitenlandse leerbedrijven in o.a. Engeland, Duitsland, Portugal, China, België, Frankrijk, Spanje, Polen, Aruba. Deltion onderscheidt zich op dit gebied.

International Studies
Deltion verzorgt naast Nederlandstalige opleidingen ook International Studies. Dat zijn tweetalige mbo-studies met internationale diplomering en buitenlandstage. 

Voor meer informatie over deze opleidingen bekijk dan onze website.

Voordelen BPV in het buitenland:

 • een bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling;
 • bereid je voor op beroepsmatig functioneren in een internationale samenleving;
 • versterkt taalcompetenties;
 • bevordert interculturele competenties;
 • levert een bijdrage aan burgerschapscompetenties.

De 4 fasen van BPV in het buitenland:

 • oriëntatie, voorbereiding
 • organisatie, randvoorwaarden
 • uitvoering in het buitenland
 • afronding

Het is belangrijk om alle fasen goed te doorlopen; dit levert een grote bijdrage aan een goede leerervaring in het buitenland.

Meer informatie?
Er zijn veel websites die je kunt bekijken om een idee van de mogelijkheden te krijgen:

 • workplacement (informatie over buitenlandse stages)
 • stagemarkt (meer dan 185.000 erkende leerbedrijven in Europa voor mbo en vmbo)
 • europlacement (informatie over mogelijkheden wereldwijd)
 • europass (maken van Europese cv in de voorbereiding, plus info over de Europass)
 • go-europe (Europese vraagbaak voor jongeren)
 • euroguidance (leren/ werken/stages in het buitenland)
 • schoolweb

Op vragen op het gebied van gezondheid en inentingen zie:

Op de vraag of een land veilig is om naar toe te gaan zie:

Op vragen of men in aanmerking komt voor een subsidie vanuit de regeling Leonardo da Vinci kan de BPV begeleider antwoord geven.

+Excursies en uitwisselingen buitenland

In de meeste sectoren kunnen Deltionstudenten op excursie gaan naar buitenlandse bedrijven/instellingen en kunnen ze deelnemen aan uitwisselingen met buitenlandse partnerscholen.

Wie hebben internationale excursies en/of uitwisselingen?
Het gaat dan vaak om BOL 4–opleidingen. In het eerste jaar organiseren diverse opleidingen ook werkweken naar het buitenland; zo gaan bijvoorbeeld studenten van de clusters Bouw en Kunst, Media & Design naar Barcelona en organiseren de opleidingen Orde & Veiligheid en Defensie survivalweken in de Ardennen.

+Internationale evenementen

Beroepenwedstrijden
Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, organiseren landelijke beroepenwedstrijden (Skills Talents) waarin de beste studenten uit het mbo hun prestaties laten zien op het gebied van de praktijkcomponent van het beroep waarvoor ze worden opgeleid.

Euroskills
De winnaars van deze wedstrijden kunnen meedoen binnen Euroskills. Dit is een internationaal evenement voor mbo-studenten, ook in de vorm van wedstrijden. Studenten uit geheel Europa tonen daar hun vakprestaties. Hetzelfde evenement wordt ook op wereldschaal uitgevoerd onder de naam Worldskills. Voor mbo-vakwedstrijden heet dit Skills Heroes.

Andere internationale activiteiten
Er vinden ook internationale activiteiten plaats die met subsidie vanuit Europese middelen worden uitgevoerd. Voor informatie daarover:

 • klik hier voor de website van het NJI (scroll naar beneden voor internationaal)
 • klik hier voor info over summer camps en overige activiteiten op ccusa.com
 • klik hier voor de website van de Europese Unie
+Internationale erkenning diploma's

Diploma-erkenning in het buitenland
Een student heeft in Nederland een mbo-opleiding gevolgd en gaat met dit diploma naar het buitenland om te werken of studeren. Een certificaatsupplement biedt uitkomst! De afdeling Internationale Diplomawaardering (IDW) van COLO stelt Europass certificaatsupplementen op. Het certificaatsupplement is een algemeen inhoudelijke beschrijving van een in Nederland afgeronde mbo-opleiding. Het is daarmee een instrument om arbeids- en onderwijsmobiliteit te vergroten.

Wat kan je met het certificaatsupplement?
Onderwijsinstellingen en werkgevers in het buitenland krijgen met deze informatie een goed beeld van de gevolgde opleiding. Op de website van het National Reference Point kunnen Europass certificaatsupplementen van recent afgeronde opleidingen gratis gedownload worden. Ook is het mogelijk een certificaatsupplement op maat op te stellen voor houders van oude Nederlandse diploma’s uit de periode vóór de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) 1996.

Meer informatie over het aanvragen van een certificaatsupplement? Kijk op www.idw.nl en www.s-bb.nl.

+Waarde buitenlandse diploma's

Internationale DiplomaWaardering
Een student heeft in het buitenland een opleiding gevolgd en wil graag een mbo-opleiding in Nederland gaan volgen. Een diplomawaardering biedt uitkomst!

Het Deltion College kan, op het moment dat een student die in het buitenland een opleiding heeft gevolgd en wil instromen in een Nederlandse mbo-opleiding, gratis advies inwinnen over het opleidingsniveau bij de afdeling Internationale Diplomawaardering (IDW) van de stichting Samenwerking beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De afdeling IDW is deskundig op het gebied van onderwijssystemen en beroepsopleidingen in het buitenland. Het SBB is aangewezen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om mbo-instellingen van advies te voorzien.

Diplomawaardering op naam
Deltion College kan een diplomawaardering op naam aanvragen. Een diplomawaardering is een schriftelijke uitspraak waarin staat wat het buitenlandse diploma of de opleiding die iemand heeft gevolgd waard is in vergelijking met het Nederlandse onderwijssysteem. Via de website van Internationale DiplomaWaardering (IDW) kan het IDW-aanvraagformulier diplomawaardering worden gedownload.

Snel advies
Dit kan telefonisch of per e-mail. Heeft het Deltion College snel of zelfs direct een advies nodig, dan kan per e-mail of telefoon bij de afdeling IDW informatie worden ingewonnen. De informatie die per e-mail en telefoon wordt gegeven, betreft een indicatie van het niveau van de in het buitenland gevolgde opleiding.

De afdeling IDW is op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar, tel. (079) 321 79 30.

Meer informatie?

 • Klik hier voor de website van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
 • Klik hier voor de website van Internationale DiplomaWaardering (IDW)
+Werkvergunning Verenigde Staten

Als je stage wilt lopen in de Verenigde Staten, heb je daarvoor een werkvergunning nodig. Deze kun je aanvragen bij het NUFFIC. Dit is een instantie die zich bezighoudt met internationale samenwerking in het onderwijs. Voor het aanvragen van een werkvergunning dien je in het bezit te zijn van een DS 2019 formulier. Voor meer informatie hierover voor de website van het NUFFIC, klik hier.

Antwoord niet gevonden?

Neem dan contact op met het Studenten Succescentrum, [email protected] (038) 850 30 00.