background
+Onderwijsovereenkomst

In de onderwijsovereenkomst staat vermeld voor welke opleiding, leerweg en tijdsduur je wordt ingeschreven. Het Deltion College en de student gaan samen deze overeenkomst aan en deze overeenkomst is bindend. Zonder deze door beide partijen getekende overeenkomst heb je geen recht om de lessen bij te wonen en sta je niet ingeschreven.

Ondertekening bij minderjarigheid
Wanneer je jonger bent dan achttien jaar op het moment dat de onderwijsovereenkomst in gaat, is het verplicht dat je ouders/verzorgers mede ondertekenen.

Kwijt?
Als je de onderwijsovereenkomst kwijt bent, of nooit hebt ontvangen, neem dan contact op met de onderwijsadministratie. Stuur een mailtje met je naam, geboortedatum en je opleiding naar [email protected].

+Overige formulieren kwijt

Als je formulieren zoek zijn, kun je nieuwe formulieren aanvragen via het Studenten SuccesCentrum. Je ontvangt de nieuwe formulieren dan binnen vijf werkdagen op je huisadres. Sommige formulieren zijn ook direct af te halen bij de balie van het Studenten SuccesCentrum, in de school gebouw Geel (gl), Mozartlaan 15 in Zwolle.

+Wat is de praktijkovereenkomst (POK)?

De praktijkovereenkomst is een overeenkomst tussen het Deltion College, de student en de werkgever. Het is een verplicht document.

Voor de BOL (voltijd):
In de praktijkovereenkomst staat vermeld de opleiding, de leerweg, de werkgever, de periode en hoeveel uur de student bij deze werkgever stage gaat lopen. Meestal is dat een periode van een aantal maanden. De praktijkovereenkomst is bindend en bepalend voor de studievoortgang van de student. Hij moet de stage met een voldoende afsluiten om zijn diploma te halen. Wanneer de student jonger is dan achttien jaar op het moment dat de praktijkovereenkomst in gaat, dienen de ouders/verzorgers mede te ondertekenen.

Voor de BBL (deeltijd):
In de praktijkovereenkomst staan vermeld: de opleiding, leerweg, de werkgever, de periode en hoeveel uur de student bij deze werkgever gaat werken. Meestal gaat het om een lange periode, vaak zelfs een aantal jaren.

De praktijkovereenkomst is bindend en bepalend voor de studievoortgang van de student. De praktijkovereenkomst voor een BBL-leerweg wordt mede ondertekend door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Wanneer de student jonger is dan achttien jaar op het moment dat de praktijkovereenkomst in gaat, dienen ouders/verzorgers mede te ondertekenen.

Inleveren
De praktijkovereenkomst kan worden opgestuurd naar het Deltion College t.a.v. de Onderwijsadministratie of worden ingeleverd bij het Studenten Succescentrum gebouw geel 1, Mozartlaan 15 in Zwolle.

Antwoord niet gevonden?

Neem dan contact op met het Studenten Succescentrum, [email protected] (038) 850 30 00.