background
+Hoe kan ik mij aanmelden?

Nadat je een keuze voor een studie en de leerweg (BOL of BBL) hebt bepaald, kun jij je digitaal aanmelden via het opleidingsblad op de website bij de door jou gekozen opleiding.

Bij de aanmelding voor een BBL-opleiding is het belangrijk dat je zelf op zoek gaat naar een erkend leerbedrijf, als je wordt toegelaten. Voor erkende leerbedrijven klik hier.

+Kan ik mij aanmelden voor meerdere opleidingen?


Hulp bij studiekeuze
Als je het moeilijk vindt om een studiekeuze te maken kun je een gesprek aanvragen met een loopbaanadviseur van ons Studenten SuccesCentrum. Samen bepalen jullie dan welke opleiding jouw voorkeur heeft. Nadat je jouw keuze hebt gemaakt, kun jij je digitaal aanmelden op onze website via het opleidingsblad van de opleiding waar je voor gekozen hebt. Daarna wordt de intakeprocedure gestart. Dit voorkomt teleurstelling tijdens het intakegesprek en scheelt een hoop tijd. Ben je dus nog niet zeker van je keuze? Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum via [email protected] of tel: (038) 850 40 00. Ook kun je langskomen aan de balie van het Studenten SuccesCentrum op het Deltion College, gebouw Geel (gl), Mozartlaan 15 in Zwolle.

Meervoudige aanmelding
Mocht je toch kiezen voor een meervoudige aanmelding, dan moet je per opleiding een digitale aanmelding indienen. Per opleiding wordt dan een intakeprocedure opgestart. De volgorde van intake is afhankelijk van de intakemomenten van een opleiding (en dus niet op volgorde van jouw aanmeldingen). Na een intake krijg je te horen of je bent geplaatst of niet. De beslissing welke opleiding gekozen wordt, dient na de intake genomen te worden.

+Is mijn aanmelding ontvangen?


Ontvangstbevestiging
Nadat jij je aanmelding digitaal hebt afgerond en ingediend, ontvang je een bevestiging hiervan in je mailbox. Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek of er wordt contact met je opgenomen. Dit contact kan telefonisch, per mail of middels een brief.

Contact
Wanneer je binnen tien werkdagen geen bericht van ons hebt ontvangen, neem dan zelf contact op met het Studenten SuccesCentrum van het Deltion College, tel. (038) 850 40 50 of stuur een email naar [email protected]. Het SSC zoekt vervolgens uit waarom je nog niet bent benaderd, zodat verdere actie kan worden ondernomen.

+Aanmelding annuleren

Besluit je na je aanmelding om toch te stoppen met de aanmeldprocedure voor een opleiding, dan kun je dat - met opgaaf van reden - via de mail doorgeven aan [email protected] of het telefonisch doorgeven bij het Studenten SuccesCentrum via (038) 850 30 00.

Schriftelijk afmelden
Wanneer je besluit om niet met de opleiding te starten waarvoor je al geplaatst bent, dan is schriftelijk afmelden verplicht. Je kunt dit doen door een mail te sturen naar [email protected]. Vermeld in de mail je naam, je geboortedatum en de opleiding waarvoor jij je had aangemeld. Geef ook aan waarom je niet gaat starten met de opleiding.

Je ontvangt van deze annulering geen schriftelijke bevestiging.

+Instroommogelijkheden

Tussentijdse instroom
Veel opleidingen starten na de zomervakantie. Tussentijdse, dan wel flexibele instroom is bij sommige opleidingen mogelijk. Kijk voor meer informatie onder de opleiding van of informeer bij het Studenten SuccesCentrum tel. (038) 850 30 00 of [email protected].

Cursussen
Cursussen van Deltion Business starten bij voldoende deelname gedurende het gehele schooljaar. Informeer naar de mogelijkheden bij Deltion Business tel. (038) 850 31 50 of [email protected].

vmbo-tl, havo, vwo voor volwassenen
De avondopleiding havo van het Deltion Sprint Lyceum heeft een permanente instroommogelijkheid. De opleidingen van vmbo-tl en vwo starten na de zomervakantie.

Voor meer informatie wat betreft het Deltion Sprint Lyceum kan contact opgenomen worden met de heer G.J. Pullen, studieloopbaanbegeleider Sprint Lyceum tel. (038) 850 39 19, email [email protected].

Antwoord niet gevonden?

Neem dan contact op met het Studenten Succescentrum, [email protected] (038) 850 30 00.