background

Begeleiding

Het Studenten SuccesCentrum (SSC) is hét loket voor vragen over de opleidingen, ondersteuning en andere schoolse zaken.

Het aanbod van het SSC bestaat uit:

Dit traject geeft de student duidelijkheid over interesses, vaardigheden en geschiktheid voor opleidingen en beroepen.

  • Onderzoek en ondersteuning bij leer- en/of gedragsproblemen.

De student krijgt na gesprekken en testen, advies over de manier waarop hij zijn studie handiger kan voortzetten.

  • Schoolmaatschappelijk werk.

Door middel van een aantal gesprekken worden oplossingen gezocht voor studenten die in hun studie hinder ondervinden door problemen op sociaal-emotionele problematiek.

  • Trainingen (faalangst, assertiviteit en weerbaarheid).

Faalangst: studenten leren op hun eigen manier om te gaan met voor hen spannende situaties. Assertiviteit: studenten worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren vaardigheden die leiden tot een assertievere houding. Rots en water: studenten leren hun sociale en communicatieve vaardigheden te verbeteren door middel van lichamelijke oefeningen. Hierdoor kan de student beter omgaan met conflictsituaties. In iedere training werkt de student aan het vergroten van zijn zelfvertrouwen.

  • Coach4more

Coach4more brengt studenten die willen praten met een onafhankelijke coach van buiten het Deltion in contact met één van onze coaches. Lees hier verder over Coach4more.

  • Passend Onderwijs.

Passend Onderwijs is bedoeld voor studenten die bij het volgen van hun opleiding extra ondersteuning nodig hebben. Klik hier voor meer informatie.

  • Leerplicht, DUO (studiefinanciering), financieel spreekuur.

Medewerkers van leerplicht/RMC en het FIS (Financieel Spreekuur) houden regelmatig spreekuur op het SSC. Informatie over DUO is te vinden op www.duo.nl en bij één van de twee servicekantoren in Zwolle waar je een afspraak kan maken.

Bij het financieel spreekuur kunnen gezinnen financieel worden geholpen die moeite hebben met het bekostigen van de leermiddelen van hun kind. Meer weten? Kijk op de pagina over de tijdelijke regeling voorziening leermiddelen.

  • Overig: aanvragen faciliteitenpas, doorgeven adreswijzigingen, adviseren over het indienen van een klacht.

Meer informatie:

  • Bij de groene balie in het Studenten SuccesCentrum
  • Via de studieloopbaanbegeleider van de opleiding