background

Profiel

Goed onderwijs verzorgen is de primaire opdracht van het Deltion College. We willen onze studenten opleiden in kennis en vaardigheden die bij een beroep horen, waarbij het internationale aspect en ondernemerschap belangrijke elementen zijn.

Maar het gaat veel verder dan dat, wij zien onze opdracht breder. In de buitenwereld willen wij herkenbaar zijn als 'partner in talentontwikkeling'. Zowel voor individuen, als voor bedrijven en organisaties.

Onze beginselen

Bij alles wat wij doen geldt dat kwaliteit leveren onze plicht is, co-creatie en sociale innovatie onze speerpunten zijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen onze drijfveer is.

We leiden op voor een vitale arbeidsmarkt en leveren daarmee een bijdrage aan een gezonde regionale economie.

Onze governance

Studenten verdienen goed onderwijs, goed onderwijs verdient goed bestuur. Om dat te waarborgen onderschrijven wij de governancecode 'Goed bestuur in de bve-sector'.

Wij leggen actief verantwoording af, zowel extern richting de Inspectie van het Onderwijs als intern naar onze Raad van Toezicht. Daarnaast helpt een brede Raad van Advies ons de juiste regionale focus te houden.

Onze verantwoording is te lezen in onze jaarverslagen.

Voor een compleet overzicht van onze opleidingen, klik hier.