/xmlpages/tan/

Beleid

Bij al ons denken en handelen staat de student centraal. Daarbij zijn onze medewerkers het belangrijkste kapitaal. Tevredenheid van onze klanten én medewerkers is een belangrijke doelstelling en graadmeter. Wij bieden de beste opleidingstrajecten aan om studenten te prikkelen het beste uit zichzelf te halen. Dit willen we bereiken door:

  • het leren zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren
  • het leren te laten sturen door de praktijk
  • het aanbieden van aantrekkelijke en betekenisvolle leersituaties
  • de inzet van betrokken en professionele medewerkers
  • te werken met ondernemende en resultaatgerichte teams
  • servicegericht te werken en maatschappelijk betrokken te zijn

Onderwijsteams verzorgen ons onderwijs door kleine, herkenbare onderwijsteams die marktgericht opereren. Dit garandeert een grote betrokkenheid van deze teams bij de studenten, deze voelen zich bij ons thuis. Daarnaast hebben de leraren een grote kennis van de specifieke branche waarvoor zij opleiden. Zij zijn er zelf vaak uit afkomstig en houden constant voeling met die markt.

Sport & cultuur

Deltion ziet 'bewegen' als hulpmiddel voor de ontwikkeling van mentale en fysieke vorming. Zo kennen we het programma 'Deltion Sportkeuze'. Eerstejaars studenten hebben de keuze uit 60 verschillende sportactiviteiten. We besteden nadrukkelijk aandacht aan sport en cultuur. Dit beleid krijgt op de school een extra stimulans. Het nieuwe sportcomplex heeft meerdere sportzalen, een danszaal, dojo en fitnessruimtes, waar zowel studenten als medewerkers gebruik van maken. Expressie en culturele ontwikkeling zijn vaak complementair aan 'bewegen en sport'. Het Deltion Collegevoorziet in deze ontwikkeling met een eigen multifunctionele theaterzaal.