Zwolle,
10
juli
2019
|
09:00
Europe/Amsterdam

Succesvolle samenwerking Deltion en Leger des Heils: studenten behalen diploma!

Wat het leren bij 50|50 zo fijn maakt is dat iedereen mag zijn wie ze zijn, je achtergrond en verleden is niet belangrijk. Iedereen wordt gerespecteerd zoals ze zijn. Er heerst een prettige en veilige sfeer waar iedereen op zijn eigen tempo en niveau mag werken. Daarnaast is er ook ruimte voor gezelligheid, waardoor de lesdagen voorbij vliegen.
Saskia van der Meulen, lerares START.Deltion project Leger des Heils
Samenvatting

Hoe creëer je gelijke kansen voor groepen in kwetsbare posities, die niet schoolvaardig maar wel leervaardig zijn? Vanuit dit vraagstuk startte in september 2018 de samenwerking tussen het Deltion College en het Leger des Heils. Na het eerste schooljaar hebben drie studenten hun diploma behaald en één student een certificaat!

Op maandag 8 juli ontvingen de eerste drie studenten hun diploma van de opleidingen: Helpende Zorg, Assistent Dienstverlener en Zorg én Assistent Horeca. De vierde uitreiking op deze dag was een certificaat van het 50|50 Workcenter. Twee studenten stromen na de zomer direct door naar een niveau 2 opleiding! De andere student is momenteel op zoek naar een baan.

Na de zomer gaat dit project verder. Er zullen dan in totaal 14 studenten een niveau 1 of niveau 2 opleiding volgen. Dit doen ze in de veilige en vertrouwde omgeving van het 50|50 Workcenter. De kleinschalige, rustige en veilige setting zorgt ervoor dat elke student aan leren toe komt. En zo, bieden wij, iedereen gelijke kansen!