Zwolle,
15
april
2019
|
16:42
Europe/Amsterdam

Pilot Deltion Jongeren Team: een sociaal wijkteam binnen de muren van de school

Hoog schoolverzuim, plotselinge gedragsveranderingen, verslavingsproblematiek, overvraging van studenten… Er zijn vele redenen waarom een student wordt aangemeld bij het Deltion Jongeren Team (DJT). Eigenlijk is DJT een sociaal wijkteam binnen de muren van Deltion. Het doel? Uitval bij studenten voorkomen en minder doorverwijzing naar ‘zwaardere’ hulpvormen. Persoonlijk contact, snel schakelen en een bundeling van expertise binnen handbereik zijn daarbij belangrijke succesfactoren.

Multidisciplinair team

In het DJT werken professionals uit welzijn, maatschappelijk werk, het sociaal wijkteam Zwolle, jeugdzorg en -ggz, leerplicht, GGD en verslavingszorg samen met het onderwijs en de zorgstructuur van de woonplaats van de student. Binnen de school werkt het DJT nauw samen met schoolmaatschappelijk werk.

Wat doet het DJT?

Het DJT begeleidt en ondersteunt studenten, leraren en studieloopbaanbegeleiders van het Deltion College. De werkwijze van het team is erop gericht hulpvragen van studenten sneller, beter en in samenwerking met het onderwijs op te pakken. Het gaat vooral om hulpvragen op gebied van de geestelijke gezondheid, huiselijke relaties, stage of werk. In het schooljaar 2017-2018 begeleidde het DJT 264 studenten. Dit schooljaar (2018-2019) meldden zich al 280 studenten met een hulpvraag.

Meer informatie

Lees meer informatie over het DJT op onze website.