Zwolle,
18
oktober
2018
|
17:18
Europe/Amsterdam

Donderdag 24 januari: Mentorenprogramma “Bijblijven in het mbo”

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding spelen een belangrijke rol binnen het onderwijs. Beroepsbeeldvorming en oriëntatie op eigen mogelijkheden en keuzes van de leerling komen bij veel vakken aan de orde. Als mentor ben je vaak degene die hierover met de leerling in gesprek gaat. Je ondersteunt de leerling onder andere bij de keuze voor een vervolgopleiding. Dat vraagt van jou, naast goede gespreksvaardigheden, dat je goed op de hoogte bent van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maatschappelijke ontwikkelingen en dat je kennis hebt van het mbo.

Voor dat laatste biedt het Deltion College speciaal voor mentoren uit het vmbo het (gratis) programma “Bijblijven in het mbo” aan op donderdag 24 januari. Een dagdeel waarin je de mogelijkheid krijgt om (opnieuw) kennis te maken met het mbo en geïnformeerd te worden over een aantal belangrijke ontwikkelingen.

Programma
12.45 uur: Inloop en ontvangen lunchpakket
13.00 uur: Inspiratiesessie door Bureau Youngworks
14.00 uur: Eerste ronde deelsessies:
1. MBO voor dummies
Een korte introductie op het mbo. De structuur en de niveaus komen aan de orde, tevens de opbouw van de opleiding en mogelijkheden voor stages en het opdoen van ervaringen in het buitenland.
2. Instroom, plaatsing en toelatingsrecht
Voor welke opleiding kan de leerling, gezien de vooropleiding zich aanmelden? Wat gebeurt er nadat de aanmelding binnen is?
3. Begeleidingsmogelijkheden
Elke leerling heeft recht op begeleiding. Voor sommige studenten is hier wat meer aandacht voor nodig, vanwege beperkingen of juist extra uitdaging. Welke mogelijkheden biedt Deltion hiervoor?
4. Bijzondere opleidingen in de etalage
Vanwege diverse ontwikkelingen in maatschappij en samenleving is het beroepenveld aan verandering onderhevig. Beroepen verdwijnen, maar er komen ook nieuwe beroepen en opleidingen bij. In deze deelsessie aandacht voor een aantal hiervan.
14.40 uur: Tweede ronde deelsessies
15.30 uur: Pauze
15.45 uur: Panelgesprek
Betreft de overstap van vmbo naar mbo, met studenten en SLB-ers (“mentoren”) van Deltion.
16.15 uur: Highlights Deltion
16.30 uur: Afsluiting; met facultatief de mogelijkheid voor een korte rondleiding.

Aanmelden
Wil je je aanmelden voor dit inspirerende programma? Stuur dan op uiterlijk vrijdag 30 november een mailtje naar: [email protected]