Zwolle,
14
december
2016
|
08:54
Europe/Amsterdam

‘Deltion zet in op beroepsgericht taal- en rekenonderwijs’

MBO Raad: mbo moet veel achterstanden wegwerken

Samenvatting

Mbo-scholen zijn veel tijd kwijt om taal- en rekenachterstanden bij hun studenten weg te werken. De MBO Raad wil dat er méér geld gaat naar het basisonderwijs, zo stelt voorzitter Ton Heerts vandaag in een interview in het Algemeen Dagblad. Frank Schaafsma, projectleider Flankerend Onderwijs van het Deltion College, herkent het signaal dat Heerts afgeeft. ‘Maar dat betekent niet dat we als mbo-scholen studenten niet hoeven te ondersteunen bij deze vakken. Daarom zetten wij in op vrij lezen en beroepsgericht taal- en rekenonderwijs.’

Het Deltion College is recent een pilot gestart binnen drie opleidingen met een zogenaamde ‘Taalklas’. Studenten die onvoldoende scoren op de taaltoets krijgen een half jaar een op maat gemaakt weekprogramma met beroepsgerichte vakken, vrij lezen, rekenen en burgerschap, geheel gericht op taal. Schaafsma: ‘Taal is de basis van waaruit je alles doet. We werken niet alleen volgens een methode naar het examen toe, maar integreren taal in de vaklessen. Dat is heel belangrijk voor het studiesucces.’

Het integreren van taal in de vaklessen is heel belangrijk voor het studiesucces
Frank Schaafsma, projectleider Flankerend Onderwijs

Ondersteuning
Naast de Taalklas biedt Deltion al langer ondersteuning voor rekenen en taal. Zo is er de zogenaamde Junior Deltion Academie, waar studenten van de opleiding Onderwijsassistent bijles geven in deze vakken. Studieloopbaanbegeleiders kunnen studenten doorverwijzen voor extra begeleiding. Daarnaast is ondersteuning onderwerp van de intake die alle studenten krijgen. Verder is er een professionaliseringstraject voor leraren Nederlands gestart om hen beter toe te rusten op onderwerpen als: lezen, vakintegratie, vakdidactiek/ICT en omgaan met verschillen.

 

Taal is geen vak op zich. Elke les, ook een beroepsgerichte vakles, is een taalles.
Frank Schaafsma, projectleider Flankerend Onderwijs

Urgentie
Dat er aandacht moet zijn voor rekenen en taal is evident. Zo bleek uit een voortgangsrapportage die minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in november naar de Tweede Kamer stuurden dat slechts 48 procent van de mbo-studenten die hun diploma halen, een voldoende scoort. Waarbij het gemiddelde cijfer blijft steken op een 5,5. Uit een ander onderzoek blijkt dat een kwart van alle mbo-studenten de teksten in hun studieboeken niet goed begrijpt.
Schaafsma: ‘Taal- en rekenonderwijs dat aansluit op het toekomstige beroep kan hierbij helpen. Taal is namelijk geen vak op zich. Elke les, ook een beroepsgerichte vakles, is een taalles.’

'Mbo-scholen te veel tijd kwijt aan bijles'opens in new window
Ellen van Gaalen, Algemeen Dagblad 13 december 2016: Mbo-scholen zijn te veel tijd kwijt om taal- en rekenachterstanden bij hun studenten weg te werken. Daardoor kunnen ze niet voldoende energie steken in het beroepsonderwijs. De MBO Raad eist beterschap.
13
dec
2016
www.ad.nl