Deltion JongerenTeam

Het Deltion JongerenTeam (DJT) is een proeftuin in het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg en zorgplicht van het mbo (passend onderwijs) en fungeert als een ‘sociaal wijkteam’ binnen de muren van de school. Door in de school aanwezig te zijn, worden signalen snel opgemerkt en worden studenten (18- en 18+)op niveau 1 (Entree) en 2 eerder en beter geholpen. Ook wordt er in het schooljaar 2018 - 2019 een pilot gedraaid met de studenten van niveau 3 en 4. Daarnaast werkt het DJT nauw samen met Schoolmaatschappelijk werk (SMW) van Deltion. Studenten van niveau 3 en 4 kunnen met hulpvragen ook bij de medewerkers van SMW terecht.

Afstemming mét woongemeente

Het DJT stemt af met de toegang van de woongemeente over de (gezins)aanpak. Daarmee wordt voorkomen dat studenten met een complexe zorgproblematiek uitvallen van school. De verwachting is dat er daardoor minder hoeft te worden door verwezen naar zwaardere vormen van hulp. In het DJT werken professionals uit welzijn, maatschappelijk werk, sociaal wijkteam Zwolle, (jeugd)zorg en (jeugd)ggz samen met het onderwijs en de zorgstructuur van de woongemeente van de student.

Deltion JongerenTeam gebaseerd op drie basisprincipes:

1) Laagdrempelig voor docenten en studenten, binnen de schoolmuren.
2) Gezamenlijke visie en aanpak aangaande het versterken en activeren van jongeren.
3) Interdisciplinair team, gebundelde zorg mét afstemming zorgstructuur van de woongemeente, op de mbo-locatie.