Jongerenteam

"Sociaal wijkteam binnen de muren van school"

Het Deltion Jongerenteam (DJT):

Signalering en multidisciplinaire ondersteuning binnen de schoolmuren! Het DJT fungeert als een ‘sociaal wijkteam’ binnen de muren van de school. Door in de school aanwezig te zijn, worden signalen snel opgemerkt en worden studenten op niveau 1 (Entree) en 2 eerder en beter geholpen.

Nieuws en Agenda


Deltion Jongeren Team met twee jaar verlengd

Het Deltion Jongeren Team (DJT) is een samenwerkingsverband tussen het Deltion College en partners op het gebied van (jeugd)hulp. Het DJT biedt laagdrempelige zorg aan studenten. In de periode 2015-2017 heeft het Deltion Jongeren Team positieve resultaten geboekt en zijn er 307 studenten begeleid. In de opleidingen bij Deltion waarin het team werkzaam is, ervaren de studenten die gebruik gemaakt hebben van de zorg het als prettig en laagdrempelig. Mede door de inzet van hulp lukt het de student zijn schoolloopbaan goed af te ronden. Deze resultaten hebben ertoe geleid dat de samenwerking met twee jaar is verlengd.

28 juni: Werkbezoek Deltion Jongerenteam

Tijdens het werkbezoek van bestuurders Jeugd uit de gemeenten in de jeugdhulpregio IJsselland vertellen medewerkers van het DJT, docenten en studenten van het Deltion College over hun ervaringen met het DJT. Samen geven zij antwoord op vragen als: Hoe werkt het DJT? Wat zijn de resultaten? En wat levert het DJT op voor de jongeren, voor het onderwijs,
voor de gemeenten en voor de jeugdhulppartners?