background

Wettelijke toelatingseisen en doorstroomvoorwaarden

De toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verschillen per opleidingsniveau. Voor de basisberoepsopleiding gelden bijvoorbeeld andere vooropleidingseisen dan voor de middenkaderopleiding. Op de opleidingsbladen kun je zien hoe de opleiding de wettelijke toelatingseisen hanteert.

De doorstroomvoorwaarden gelden voor niveau 3 en 4. Deze voorwaarden vertellen je welke vakken verplicht zijn, als je vanuit je vmbo-sector wilt overstappen naar een andere sector op het mbo (bijv. van vmbo-techniek naar mbo-economie).

Basisberoepsopleiding (niveau 2)

Als je wilt instromen in een niveau 2-opleiding moet je minimaal in het bezit zijn van één van onderstaande documenten:

 • Een vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste B-niveau is afgelegd en er tenminste een sectorrelevant vak deel uitmaakt van het diploma. Sectorrelevante vakken zijn voor:
  - Techniek: wiskunde of natuurkunde of scheikunde
  - Economie: wiskunde, economie of tweede moderne vreemde taal
  - Zorg en welzijn: biologie, wiskunde, maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Een diploma AKA of een diploma niveau 1-opleiding die opleidt tot hetzelfde beroep of dezelfde richting als de niveau 2 opleiding.

Vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4)

Als je wilt instromen in een niveau 3 of 4-opleiding moet je minimaal in het bezit zijn van één van onderstaande documenten:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en er tenminste één sectorrelevant vak deel uitmaakt van het diploma. Sectorrelevante vakken zijn voor:
  - Techniek: wiskunde of natuurkunde of scheikunde
  - Economie: wiskunde, economie of tweede moderne vreemde taal
  - Zorg en welzijn: biologie, wiskunde, maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Mbo diploma niveau 2
 • Voor de middenkaderopleiding (mbo niveau 4) geldt aanvullend: een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) in de verwante sector. Voor de vakopleiding (mbo niveau 3) geldt aanvullend: een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de verwante sector.

Doorstroomvoorwaarden

Bij doorstroom van een sector in het vmbo naar dezelfde sector in het mbo zijn er geen aanvullende eisen. Wil je doorstromen van een sector in het vmbo naar een andere sector in het mbo, kijk dan op het opleidingsblad naar de aanvullende eisen. Voor de niveau 4 opleidingen zijn in de meeste gevallen onderstaande doorstroomvoorwaarden van toepassing:

- Bij doorstroom vanuit vmbo zorg & welzijn, landbouw of economie naar mbo techniek is één van de examenvakken wiskunde of natuur- en scheikunde 1 vereist;
- Bij doorstroom vanuit vmbo techniek, zorg & welzijn of landbouw naar mbo economie is één van de examenvakken wiskunde of economie of een tweede moderne vreemde taal vereist;
- Bij doorstroom vanuit vmbo techniek, landbouw of economie naar mbo gezondheid & welzijn: geen aanvullende eisen.