background

Sport, Opvoeding & Maatschappij

Sociaal werk

In het sociaal werk help je mensen om deel te nemen aan de maatschappij. Het gaat dus om mensen die dat zonder jouw hulp niet of moeilijk kunnen. Ze komen in aanmerking voor deze hulp omdat ze cliënt zijn bij een zorg- of welzijnsinstelling, of omdat de gemeente vindt dat het nodig is. Als sociaal werker draag je bij aan een maatschappij waarbinnen iedereen een plek heeft.

Je kunt als sociaal werker diplomeren in twee profielen: de sociaal maatschappelijk dienstverlener helpt vooral mensen op individueel niveau. De sociaal cultureel werker richt zich op doelgroepen, bijvoorbeeld via het organiseren van activiteiten of projecten.

De opleidingLeerweg / Niveau
Sociaal Werkbol - niveau 4