background

Deltion Sprint Lyceum

Het Deltion College biedt versnelde opleidingen VMBO-TL, HAVO en VWO aan onder de naam Deltion Sprint Lyceum dag- en avondonderwijs. Het lyceum is een voortzetting van het VAVO,Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

Kleinschallig, persoonlijk en vertrouwd
De lessen worden verzorgd door bevoegde en ervaren leraren. Duidelijke huiswerkopdrachten, examengerichte studievaardigheidstraining en een volwassen benadering zorgen voor een effectieve leeromgeving die de kans op succes vergroot.Het Deltion Sprint Lyceum biedt kleinschalig onderwijs van hoge kwaliteit in een veilige omgeving. Faalangsttraining, maatschappelijk werk en orthopedagogische begeleiding zijn beschikbaar.

Versnelde opleidingen
Het onderwijsaanbod bestaat uit één en tweejarige trajecten, VWO alleen 1jarig. De lessen kunnen zowel overdag als ‘s avonds worden gevolgd, met vakspecifieke studievaardigheidstraining en begeleiding van betrokken leraren. In veel gevallen bestaat de mogelijkheid van volledige overheidsfinanciering, vanaf 16 jaar en ouder.