background

Vwo voor (jong) volwassenen


Vwo voor (jong) volwassenen

Vwo voor (jong) volwassenen is een opleiding van het Deltion Sprint Lyceum
(Vavo). Het Vwo is bedoeld voor mensen die:

 • in één jaar een diploma willen behalen (nb: spreiden van de studie over meer jaren is mogelijk)
 • één of meer certificaten (vakken) willen behalen;
 • d.m.v. certificaten een diploma willen behalen;
 • gezakt zijn en een of meer vakken willen overdoen om een diploma te halen.

Trajecten

Het vwo kent de volgende 2 trajecten:

 • eenjarig Dag vwo
 • eenjarig Avond vwo

Eenjarig Dag vwo

In één jaar een vwo-diploma halen is hard werken. De stof van de laatste twee leerjaren (in bepaalde gevallen de laatste drie leerjaren) wordt immers in één jaar behandeld. Het programma is sterk examengericht: alle lessen en studieopdrachten bereiden voor op de (school)examens. De school heeft een studiehuis met plekken voor zelfstudie.

Avond vwo

In het Avond vwo is het aantal lesuren per vak zeer beperkt, met als gevolg een grote hoeveelheid huiswerk. De opleiding is vooral geschikt voor leerlingen die de examenstof al een keer hebben gehad of beschikken over veel tijd en discipline.

Toelating

Met elke leerling wordt een individueel intakegesprek gevoerd, waarbij bekeken wordt wat er mogelijk is. Soms worden toelatingstoetsen afgenomen voor een aantal vakken.

 • in principe vanaf 18 jaar. Voor 16- en 17-jarigen geldt dat zij moeten worden uitbesteed door een school voor voortgezet onderwijs
 • in bezit van een Havodiploma met het juiste profiel, of
 • het vijfde leerjaar Vwo, al dan niet met succes doorlopen, of
 • in bezit van aantoonbare kennis en ontwikkeling op tenminste Havo-niveau.

Leslocatie

De lessen vinden plaats op de locatie Bagijnesingel 6, 8021 AE Zwolle tel. (038) 850 39 00.

Kosten

Deelnemers in het VAVO kunnen bekostigd worden via Rijksfinanciering (vanaf 18 jaar) of via een doorverwijzende school voor Voortgezet Onderwijs (vanaf 16 jaar).

Tegemoetkoming studiekosten

Afhankelijk van het te volgen aantal uren onderwijs, leeftijd en omstandigheden kunnen leerlingen in aanmerking komen voor:

 • Tegemoetkoming Scholieren
 • Tegemoetkoming Deeltijders
 • Kinderbijslag (voor ouders van leerlingen onder de 18 jaar)

Voor meer informatie bel DUO, tel. (050) 599 77 55 of kijk op www.duo.n

Start

Alle opleidingen starten direct na de zomervakantie. Bij het Avond vwo is instroom later in het schooljaar in overleg mogelijk.

Informatie en aanmelding

Wil je graag meer informatie? Bel dhr. G.J. Pullen, studiebegeleider, tel. (038) 850 3919 of e-mail: [email protected]

Voor een persoonlijk gesprek kun je terecht bij een van de coördinatoren:

De heer A. Hoogcarspel, coördinator dag-vwo, [email protected]

Mevrouw J. van Dijk, coördinator avond-vwo, [email protected] 

De heer A. Wildeman, coördinator avond-vwo, [email protected]

Klik hier om een vooraanmelding te doen.

aanmeldeninformatie aanvragen