background

Vwo voor (jong) volwassenen


Vwo voor (jong) volwassenen

Vwo voor (jong) volwassenen is een opleiding van het Deltion Sprint Lyceum
(Vavo). Het Vwo is bedoeld voor mensen die:

 • in 1 jaar een diploma willen behalen
 • één of meer certificaten (vakken) willen behalen
 • d.m.v. certificaten een diploma willen behalen
 • gezakt zijn en met overdoen van met een onvoldoende cijfer een diploma willen behalen

Trajecten

Het vwo kent de volgende 2 trajecten:

 • eenjarig Dag vwo
 • eenjarig Avond vwo

Eenjarig Dag vwo

In 1 jaar een vwo-diploma halen is niet gemakkelijk. Het betekent een jaar intensief werken! De stof van de laatste 2 leerjaren (in bepaalde gevallen de laatste 3 leerjaren) wordt immers in 1 jaar behandeld. Het programma is examengericht. Voor ieder vak moeten studieopdrachten worden gedaan die voorbereiden op de toetsen. De school heeft o.a. een open leer centrum (met talenpracticum en computers) en plekken voor zelfstudie.

Avond vwo

In het Avond vwo kun je een volledig programma volgen of een aantal vakken naar keuze waarvoor je dan certificaten kunt halen. Bij de avond is het aantal lesuren per vak zeer beperkt (repetitor-systeem). Dit betekent, dat er een groot beroep op zelfstudie wordt gedaan. De opleiding is vooral geschikt voor leerlingen die de examenstof al een keer hebben gehad. Per vak wordt een studiewijzer verstrekt.

Toelating

Met elke leerling wordt een individueel intakegesprek gevoerd, waarbij bekeken wordt wat er mogelijk is. Zo nodig worden één of meer toelatingstoetsen afgenomen.

 • in principe vanaf 18 jaar. Voor 16- en 17-jarigen geldt dat zij moeten worden uitbesteed door een school voor voortgezet onderwijs
 • in bezit van een Havodiploma met het juiste profiel, of
 • het vijfde leerjaar Vwo, al dan niet met succes doorlopen, of
 • in bezit van aantoonbare kennis en ontwikkeling op tenminste Havo-niveau.

Leslocatie

De lessen vinden plaats op de locatie Bagijnesingel 6, 8021 AE Zwolle tel. (038) 850 39 00.

Kosten

Deelnemers in het VAVO kunnen bekostigd worden via Rijksfinanciering (vanaf 18 jaar) of via een doorverwijzende school voor Voortgezet Onderwijs (vanaf 16 jaar).

Tegemoetkoming studiekosten

Afhankelijk van het te volgen aantal uren onderwijs, leeftijd en omstandigheden kunnen leerlingen in aanmerking komen voor:

 • tegemoetkoming Studiekosten scholieren
 • tegemoetkoming Studiekosten voor deeltijd-studenten
 • kinderbijslag (onder de 18 jaar

Voor meer informatie bel DUO, tel. (050) 599 77 55 of kijk op www.duo.nl

Start

Alle opleidingen starten direct na de zomervakantie. Bij de avondopleidingen is instroom later in het schooljaar in overleg mogelijk.

Informatie en aanmelding

Wil je graag meer informatie? Bel dhr. G.J. Pullen, studiebegeleider, tel. (038) 850 3919 of e-mail: [email protected]

Voor een persoonlijk gesprek kun je terecht bij een van de coördinatoren:

De heer A. Hoogcarspel, coördinator dag-vwo, [email protected]

De heer A. Wildeman, coördinator avond-vwo, [email protected]

aanmeldeninformatie aanvragen