background

Vmbo-tl
voor (jong) volwassenen

Vmbo-tl voor (jong) volwassenen is een opleiding van het Deltion Sprint Lyceum (Vavo). Vmbo – tl staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs - theoretische leerweg. Het vmbo-tl is bedoeld voor kandidaten die:

 • In 1 of 2 jaar een diploma willen behalen
 • Eén of meer certificaten (vakken) willen behalen
 • D.m.v. certificaten een diploma willen behalen
 • Gezakt zijn en met het overdoen van enkele vakken alsnog een diploma willen behalen.

Het vmbo-tl onderwijs kent drie sectoren:

 • Techniek
 • Zorg en Welzijn
 • Economie

Alle drie sectoren worden op het Sprint Lyceum aangeboden.

De tl-opleiding kan via twee wegen gevolgd worden:

 • Eénjarige dagopleiding (sprint)
 • Eénjarige avondopleiding

Éénjarige dagopleiding (sprint)

In 1 jaar een TL - diploma halen is niet gemakkelijk. Het betekent een jaar keihard werken! De stof van de laatste 2 leerjaren wordt immers in 1 jaar behandeld. Het programma is examengericht, waarbij naast instructielessen zogenaamde office-uren worden ingezet.

Tijdens deze office-uren, die je in het studiehuis van het Sprint Lyceum doorbrengt, werk je zelfstandig aan de lesstof; je maakt je eigen weekplanning, je leert de lesstof van de door jou gekozen vakken, je maakt de opdrachten en het huiswerk dat erbij hoort. Kortom: je bent zelf verantwoordelijk voor je voortgang en resultaten tijdens dit schooljaar. Tijdens de office-uren is altijd de studiebegeleider aanwezig.

Eén- of tweejarige avondopleiding

Bij het avond VMBO-TL kun je een volledig programma volgen, of een aantal vakken naar keuze, waarvoor je dan een certificaat kunt behalen. Het aantal lesuren is minder dan bij de dagopleidingen. Dit betekent dat de avondleerlingen veel zelfstudie zullen moeten verrichten.

Toelating

 • in principe vanaf 18 jaar. Voor 16- en 17-jarigen geldt dat zij moeten worden uitbesteed door een school voor voortgezet onderwijs.
 • met elke leerling wordt een individueel intakegesprek gevoerd, waarbij bekeken wordt wat de best passende opleiding is.

Voor het intakegesprek word je uitgenodigd, nadat het Sprint Lyceum het aanmeldingsformulier heeft ontvangen.

Leslocatie

De lessen vinden plaats op de locatie Bagijnesingel 6, 8021 AE Zwolle tel. (038) 850 39 00.

Kosten van het onderwijs

Afhankelijk van het aantal te volgen uren onderwijs, leeftijd en omstandigheden kunnen leerlingen in aanmerking komen voor:

 • tegemoetkoming Studiekosten Scholieren
 • tegemoetkoming Studiekosten voor deeltijdstuderenden
 • kinderbijslag (leerlingen onder 18 jaar)

Voor meer informatie bel DUO, tel. (050) 599 77 55 of kijk op www.duo.nl

Start

Alle opleidingen starten direct na de zomervakantie. Bij de avondopleidingen is instroom later in het schooljaar in overleg mogelijk.

Informatie en aanmelding


Bel naar dhr. G.J. Pullen, studiebegeleider, (038) 850 39 19, of mail naar [email protected]

Voor een persoonlijk gesprek kun je terecht bij de coördinator TL: de heer E de Jong, [email protected]

aanmeldeninformatie aanvragen