background

Profiel Natuur en Gezondheid

Het profiel

Gezondheid, chemie, milieu, planten, dieren. Als één of meer van deze onderwerpen je aanspreekt, dan heb je grote kans dat Natuur en Gezondheid het profiel is waar je je thuis zult voelen. Dit profiel is immers bedoeld voor mensen die willen werken in de medische wereld, de paramedische beroepen, de farmaceutische industrie, het onderzoek naar voeding en gezondheid, de landbouw of het milieu. ´Natuur en Gezondheid´-types zijn behoorlijk goed in de exacte vakken. Toch hebben ze, in tegenstelling tot ´Natuur en Techniek´-mensen, geen behoefte om de volledige programma´s ervan te volgen. Want alleen maar bezig zijn met wis-, natuur- en scheikunde, dat zien ze niet zo zitten. Bij Natuur en Gezondheid heb je, meer dan bij Natuur en Techniek te maken met mensen, planten of dieren.

Het werk

Het soort werk dat je kunt doen als je voor dit profiel kiest, varieert. Een groep ´Natuur en Gezondheid´-types werkt in het laboratorium. Zij doen meestal medisch onderzoek en je probeert dan een antwoord te vinden op onderzoeksvragen vanuit de geneeskunde. Anderen werken als geneeskundige of als verpleegkundige in een ziekenhuis. Of geven adviezen op het gebied van natuur en gezondheid, zoals een orthopeed. Weer anderen werken op het gebied van landbouw of milieukunde, en werken afwisselend binnen en buiten. Ze hebben bijvoorbeeld contact met mensen van de gemeente of van bedrijven.

De vakken

Als je kiest voor Natuur en Gezondheid worden biologie, scheikunde en wiskunde belangrijk. Alhoewel Natuur en Gezondheid niet het meest exacte profiel is, zijn voor opleidingen die op dit profiel aansluiten de exacte vakken een must.

Typische Natuur en Gezondheid-opleidingen:

HBO

 • milieukunde
 • plantenteelt
 • medisch beeldormende en radiotherapeutische technieken
 • biologie
 • medisch laboratoriumonderzoek
 • fysiotherapie
 • mondhygiëniste
 • ergotherapie

WO

 • bewegingswetenschappen
 • biomedische wetenschappen
 • geneeskunde
 • gezondheidswetenschappen
 • diergeneeskunde
 • farmacie
 • bosbouw
 • milieuhygiëne
 • beleid en management gezondheidszorg
 • levensmiddelentechnologie
aanmeldeninformatie aanvragen