background

Pluspakket: huiswerk op school en personal coaching

Voor wie

Wanneer je moeite hebt met huiswerk maken, opdrachten op tijd inleveren, regelmaat in je schoolwerk te houden, je thuis moeilijk op schoolwerk kan concentreren, dan kan het Pluspakket je helpen en de kans van slagen voor je diploma vergroten.

Doel van het Pluspakket

Het belangrijkste doel is, dat je voor je diploma slaagt. Daartoe moet je grip krijgen op je studie:

  • Door niet bij moeilijkheden af te haken, maar te leren communiceren met je coach/docenten.
  • Door bij problemen niet te verzuimen, maar samen met je coach een plan te maken hoe je je studie beter kunt aanpakken.
  • Door verantwoordelijkheid te leren nemen voor je eigen studie en toekomst.

Hoe werkt het Pluspakket?

  • Aan het begin van het schooljaar krijg je een coach toegewezen.
  • Met de coach heb je een vertrouwensrelatie. Je coach is je steun en toeverlaat tijdens je studie en begeleidt het leerproces. De coach bewaakt de voortgang van je studie en helpt je bij moeilijkheden. De coach bemiddelt bij problemen op school en heeft contact met je ouders over je studievoortgang.
  • Coaching is maatwerk: samen met je coach stel je haalbare doelen op. Je geeft aan welke zaken jij daartoe gaat aanpakken en hoe de coach jou daarbij kan helpen. Na elke toetsperiode evalueer je samen onder andere de gestelde doelen: ben je op de goede weg of moeten doelen, jouw aanpak of de ondersteuning aangepast worden.
  • Uitgangspunt van het Pluspakket is dat je op je schooldagen van 08.30 tot 17.00 uur werkt aan je studie (inclusief eventuele tussenuren) . In het studiehuis kun je terecht om in alle rust huiswerk te maken of te leren voor toetsen. Je coach is regelmatig aanwezig voor de nodige begeleiding wat betreft planning en studievaardigheden.
  • Het Pluspakket biedt geen bijlessen. Je coach plant daar waar nodig de steunlessen in die door de docenten van het Sprintlyceum worden verzorgd.

Informatie en aanmelding

Neem contact op met Gert Jan Pullen, voorlichter en studiebegeleider, voor informatie of een afspraak: 038 850 39 19, [email protected] . Het Deltion Sprint Lyceum is gevestigd aan de Bagijnesingel 6 in Zwolle.

Beta Pluspakket

Wanneer je een NG of NT profiel hebt en je wilt naast de coaching graag bijlessen voor de exacte vakken, dan is het Bèta Pluspakket misschien iets voor jou.

Contact met je ouders

Je ouders/verzorgers worden door de coach geïnformeerd over de voortgang van je studie en over ongeoorloofd verzuim. Op initiatief van één van beiden kan een gesprek op school plaatsvinden. Je bent bij dergelijke gesprekken aanwezig.

Kosten

Pluspakket voltijd: € 1450,00

Pluspakket deeltijd: € 725,00

Beëindiging Pluspakket

Het Pluspakket kan zowel door de leerling/ouders als door de school beëindigd worden. Voor het Sprintlyceum geldt dat het Pluspakket wordt beëindigd als je je niet houdt aan de afspraken geldend voor het Pluspakket of indien je gedrag de voortgang hiervan belemmert (de algemene voorwaarden van de Deltion onderwijsovereenkomst zijn op het Pluspakket van toepassing). Voortijdige beëindiging van het Pluspakket staat los van inschrijving voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld.

Informatie en aanmelding

Neem contact op met Gert Jan Pullen, voorlichter en studiebegeleider, voor informatie of een afspraak: 038 850 39 19, of mail naar [email protected] . Het Deltion Sprint Lyceum is gevestigd aan de Bagijnesingel 6 in Zwolle.

aanmeldeninformatie aanvragen