background

Bèta Pluspakket

Voor wie?

Het volgen van een versnelde opleiding op havo of vwo in het profiel NG/NT is geen gemakkelijke opgave.
Wie doorstroomt van vmbo-tl naar havo of van havo naar vwo heeft vaak achterstanden weg te werken, of mist kennis. Ook hebben sommige leerlingen al jaren moeite met vakonderdelen. De ervaring leert dat hard werken alleen niet voldoende is. De basis versterken en gericht trainen is noodzakelijk.

Hoe werkt het Bèta Pluspakket?

Betapluspakket is het Pluspakket met als extra:

  • Bijlessen wiskunde, natuurkunde/scheikunde, eventueel biologie;
  • Hulp bij het wegwerken van achterstanden;
  • Herhalen basisstof
  • Gerichte examentraining

Kosten

Bèta Pluspakket voltijd: € 1850,00

Bèta Pluspakket deeltijd: € 925,00

Beëindiging Bèta Pluspakket

De coaching kan op initiatief van het Deltion Sprint Lyceum worden beëindigd als je je niet houdt aan de afspraken geldend voor het Bèta Pluspakket of indien je gedrag de voortgang hiervan belemmert (de algemene voorwaarden van de Deltion Onderwijsovereenkomst zijn op het Bèta Pluspakket van toepassing). Voortijdige beëindiging van het Bèta Pluspakket staat los van inschrijving voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld.

Informatie en aanmelding


Neem contact op met Gert Jan Pullen, voorlichter en studiebegeleider, voor informatie of een afspraak 038 850 39 19, [email protected] Het Deltion Sprint Lyceum is gevestigd aan de Bagijnesingel 6 in Zwolle.

aanmeldeninformatie aanvragen