background

Keuzedelen

Veranderingen in mbo-opleidingen vanaf schooljaar 2016-2017

Vanaf 1 augustus 2016 werken alle mbo scholen met nieuwe kwalificatiedossiers, zo ook het Deltion College. Het kwalificatiedossier is de basis van een opleiding en omschrijft wat een student in de opleiding leert. Nieuw in de kwalificatiedossiers zijn keuzedelen.

Kwalificatiedossiers

Een kwalificatiedossier bestaat uit een basis en profieldelen en bevat de eisen waaraan een student moet voldoen om een diploma van een opleiding te behalen. Alle kwalificatiedossiers samen vormen de kwalificatiestructuur. Ook de set van afspraken over het opstellen, toetsen, vaststellen en onderhouden van de dossiers is onderdeel van de kwalificatiestructuur. In de herziene structuur komen daar de keuzedelen bij. Keuzedelen zijn een verrijking van de kwalificatie en geven studenten kans om zich te onderscheiden, hierdoor zijn studenten nog waardevoller voor een mogelijke werkgever.

Keuzedelen

Studenten die in het schooljaar 2016-2017 gestart zijn met hun opleiding krijgen de mogelijheid om tijdens hun opleiding keuzedelen te volgen. Door middel van deze keuzedelen kun je nog meer waarde toekennen aan je opleiding. Keuzedelen krijg je gedurende je gehele opleiding aangeboden. Sommige keuzedelen vinden we als Deltion College zo belangrijk voor je beroep dat we die aan iedere student aanbieden.

Er zijn keuzedelen die dieper ingaan op je beroep. Er zijn ook keuzedelen die je voorbereiden op een hoger niveau binnen het MBO of voor doorstroom naar HBO. In sommige gevallen is het mogelijk om een keuzedeel te kiezen wat past bij een ander beroep. Uit welke keuzedelen je kunt kiezen maken we later bekend in je opleiding. Hierdoor kunnen we de meest actuele keuzedelen aanbieden.

Je opleiding informeert je tijdig over je keuzemogelijkheden. Ook je studieloopbaanbegeleider kan je bij deze keuze ondersteunen. Deltion stimuleert ondernemerschap en een ondernemende houding en biedt daarom aan iedere student de mogelijkheid een keuzedeel op het gebied van ondernemerschap te volgen. Handig als jij wilt werken aan je ondernemersvaardigheden of als je van plan bent in de toekomst je eigen bedrijf te starten! Dit is dus één van de mogelijkheden.

Bij diplomering komen de gevolgde keuzedelen altijd op je cijferlijst te staan. Als je de examens van het keuzedeel voldoende hebt afgerond komen ze ook op je diploma te staan.