background

Mbo-Verpleegkundige

Als Mbo-Verpleegkundige verzorg, begeleid en verpleeg je mensen die zorg nodig hebben. Naast de verzorgende en begeleidende taken voer je ook verpleegkundige handelingen uit. Denk bijvoorbeeld aan het toedienen van medicijnen, het geven van injecties of het aanleggen van een infuus. Daarbij evalueer je constant het sociale welbevinden en de zelfredzaamheid van de zorgvrager. Je streeft ernaar dat deze zoveel mogelijk zelfredzaam is, eventueel met hulp van mantelzorgers. Je betrekt daarbij dus ook de familie en het sociale netwerk.

Je werkt in een ziekenhuis, de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, GGZ of thuiszorg. Na diplomering kun je je in het BIG-register als verpleegkundige laten registreren.

Beroepseisen

 • je kunt omgaan met een grote mate van verantwoordelijkheid
 • je kunt je inleven in de wensen van de zorgvrager
 • je kunt goed samenwerken in een team
 • je kunt goed organiseren en plannen
 • je hebt geduld en kunt omgaan met moeilijk gedrag
 • je vindt het niet erg om onregelmatig te werken
 • je bent respectvol
 • je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken

Mbo-Verpleegkundige BOL 4

Op dit moment is voor deze opleiding het maximaal aantal studenten bereikt dat in het eerste jaar kan starten. De aanmeldingen, die binnenkomen vanaf 3 april 2019, plaatsen we ná het intakegesprek op een reservelijst.

School en stage

De opleiding duurt 4 jaar. Tijdens de opleiding ga je op stage. In het eerste en tweede jaar loop je twintig weken stage, waarbij je 24 uur per week op je stageplaats bent en twee dagen op school. De stage is in de laatste twee periodes van het eerste leerjaar en de eerste twee periodes in het tweede jaar. In het derde en vierde jaar loop je 36 uur per week stage. In het derde jaar in de eerste twee periodes en in het vierde jaar in de laatste twee periodes, waarbij de afronding van de opleiding plaats vindt op stage. .

In de eerste jaar maak je kennis met de basiszorg en loop je vooral stage binnen de thuiszorg en/of verpleeg- en verzorgingshuizen. In het tweede en derde jaar komen alle werkvelden waarin je kunt stagelopen in beeld. Denk aan ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, de GGZ of de gehandicaptenzorg. In het vierde jaar stroom je uit en ontwikkel je je tot beginnend beroepsoefenaar. Ook in deze fase loop je stage.

Je kunt ook kiezen om stage te lopen in een leerbedrijf. In een leerbedrijf verpleeg je samen met een groep medestudenten een groep van zorgvragers. Deze leerbedrijven hebben wij in ziekenhuizen in Zwolle en omgeving. Het is ook mogelijk om een beroepspraktijkvormingsperiode (stage) in het buitenland te volgen, bijvoorbeeld in Spanje of Duitsland.

Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding leer je door te doen en te ervaren. Dit doe je aan de hand van theorie- en vaardigheidslessen.

Je ontwikkelt jezelf langs twee lijnen: allereerst is er de beroepsgerichte ontwikkellijn. Hier draait het om de kennis en de skills. Je leert hoe je verpleegkundige taken uitvoert en hoe een verpleegplan wordt opgesteld. Er wordt veel aandacht besteed aan de vaardigheid 'klinisch redeneren': aan de hand van denkbeeldige cliënten ga je in teamverband stap voor stap de verpleegkundige keuzes onderbouwen die je maakt voor deze zorgvrager. De opleiding heeft een eigen skills lab en hier oefen je regelmatig op poppen en simulanten om bijvoorbeeld tiltechnieken of reanimatie te trainen.

Daarnaast is er de persoonlijke ontwikkellijn. Omdat je veel verantwoordelijkheid draagt en intensief werkt met mensen, is het belangrijk dat je jezelf goed kent. Je leert om je bewust te zijn van wat jouw handelen betekent voor jouw cliënt. Je leert goed samenwerken en hoe je mensen motiveert om de regie over hun leven weer terug te krijgen.

Tijdens de opleiding werk je ook aan diverse projecten die onderdeel zijn van het lesprogramma en zijn er ook verschillende excursies waar je aan deelneemt.

In de opleiding Mbo-verpleegkundige word je breed opgeleid en met je diploma ben je inzetbaar in alle zorgbranches. In de loop van je studie kun je verdiepen in een van de werkvelden. Vaak valt die keuze samen met de organisatie waar je je stage invult. Je kunt kiezen uit Gehandicaptenzorg (GHZ), Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Verpleeg- en verzorgingshuizen, Thuiszorg (VVT) of Ziekenhuiszorg (ZH).

Iedereen op school krijgt de vakken Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgerschap. Daarnaast ga je sporten via het sportkeuze-programma. Dit laatste is alleen in het eerste jaar.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma doorleren in het Hbo, onder andere voor Hbo-Verpleegkunde.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Op dit moment is voor deze opleiding het maximaal aantal studenten bereikt dat in het eerste jaar kan starten. De aanmeldingen, die binnenkomen vanaf 3 april 2019, plaatsen we ná het intakegesprek op een reservelijst.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar

 • Boekengeld ongeveer € 1150.00 (gehele opleiding)
 • Overige kosten zijn € 50.00 (gehele opleiding)
 • laptop

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Mbo-Verpleegkundige (2,5 jaar) BOL 4

Voor wie?

Dit traject van 2,5 jaar is bedoeld voor mensen die in het bezit zijn van een diploma Verzorgende IG of een vergelijkbaar diploma. Kijk bij de toelatingseisen voor een volledige omschrijving.

School en stage

In de tweeënhalf jaar maak je kennis met de basiszorg en loop je vooral stage binnen de thuiszorg en/of verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarna komen alle werkvelden waarin je kunt stagelopen in beeld. Denk aan ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, de GGZ of de gehandicaptenzorg. Een stage is onderdeel van de opleiding.

Je kunt ook kiezen om stage te lopen in een leerbedrijf. In een leerbedrijf verpleeg je samen met een groep medestudenten een groep van zorgvragers. Deze leerbedrijven hebben wij in ziekenhuizen in Zwolle en omgeving. Het is ook mogelijk om een beroepspraktijkvormingsperiode (stage) in het buitenland te volgen, bijvoobeeld in Spanje of Duitsland.

Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding leer je door te doen en te ervaren. Dit doe je aan de hand van theorie- en vaardigheidslessen.

Je ontwikkelt jezelf langs twee lijnen: allereerst is er de beroepsgerichte ontwikkellijn. Hier draait het om de kennis en de skills. Je leert hoe je verpleegkundige taken uitvoert en hoe een verpleegplan wordt opgesteld.Er wordt veel aandacht besteed aan de vaardigheid 'klinisch redeneren': aan de hand van denkbeeldige zorgvragers ga je in teamverband stap voor stap de verpleegkundige keuzes onderbouwen die je maakt. De opleiding heeft een eigen skills lab en hier oefen je regelmatig op poppen en simulanten om bijvoorbeeld tiltechnieken of reanimatie te trainen.

Daarnaast is er de persoonlijke ontwikkellijn. Omdat je veel verantwoordelijkheid draagt en intensief werkt met mensen, is het belangrijk dat je jezelf goed kent. Je leert om je bewust te zijn van wat jouw handelen betekent voor de zorgvrager. Je leert goed samenwerken en hoe je mensen motiveert om de regie over hun leven weer terug te krijgen.

Tijdens de opleiding werk je ook aan diverse projecten die onderdeel zijn van het lesprogramma en zijn er ook verschillende excursies waar je aan deelneemt.

In de opleiding Mbo-verpleegkundige word je breed opgeleid en met je diploma ben je inzetbaar in alle zorgbranches. In de loop van je studie kun je verdiepen in een van de werkvelden. Vaak valt die keuze samen met de organisatie waar je je stage invult. Je kunt kiezen uit Gehandicaptenzorg (GHZ), Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Verpleeg- en verzorgingshuizen, Thuiszorg (VVT) of Ziekenhuiszorg (ZH).

Iedereen op school krijgt de vakken Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgerschap. Daarnaast ga je sporten via het sportkeuze-programma. Dit laatste is alleen in het eerste jaar.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma doorleren in het hbo, onder andere voor Verpleegkunde.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden februari 2020 informatie aanvragen

Startdatum

Deze opleiding start in februari 2020.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 600,--
 • andere kosten ongeveer € 50,-

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voorwaarde voor maatwerk 

Je komt in aanmerking om in dit 2,5-jarig traject te starten als je beschikt over een diploma ziekenverzorgende met een aanvulling van verplegende elementen of MDGO’er VP, over een diploma Verzorgende IG* of over een diploma Maatschappelijke Zorg niveau 4 dat is afgegeven vanaf 2019 of eerder indien maatwerk is gevolgd.

* Is je diploma Verzorgende IG bij aanvang van de studie ouder dan 5 jaar? Dan is een ingevulde werkgeversverklaring vereist.

Op basis van het intakegesprek worden aparte afspraken met jou gemaakt en deze worden in een persoonlijk opleidingsplan vastgelegd.

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Mbo-Verpleegkundige BBL 4

School en werk

Dit BBL-traject betreft een tweejarig maatwerktraject voor mensen die in het bezit zijn van een diploma Verzorgende IG of een vergelijkbaar diploma. Kijk bij de toelatingseisen voor een volledige omschrijving.

Tijdens de opleiding werk en leer je in een instelling in één van onderstaande werkvelden (als leerbedrijf goedgekeurd voor niveau 4 door het SBB):

 • Ziekenhuiszorg (ZH)
 • Gehandicaptenzorg (GZ)
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Je bent bent minimaal 18 uur per week aan het werk.

Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding leer je door te doen en te ervaren. Dit doe je aan de hand van theorie- en vaardigheidslessen.

Je ontwikkelt jezelf langs twee lijnen: allereerst is er de beroepsgerichte ontwikkellijn. Hier draait het om de kennis en de skills. Je leert hoe je verpleegkundige taken uitvoert en hoe een verpleegplan wordt opgesteld. Er wordt veel aandacht besteed aan 'klinisch redeneren': aan de hand van denkbeeldige zorgvragers ga je in teamverband stap voor stap de verpleegkundige keuzes onderbouwen die je maakt. De opleiding heeft een eigen skills lab en hier oefen je regelmatig op poppen en simulanten.


Daarnaast is er de persoonlijke ontwikkellijn. Omdat je veel verantwoordelijkheid draagt en intensief werkt met mensen, is het belangrijk dat je jezelf goed kent. Je leert om je bewust te zijn van wat jouw handelen betekent voor de zorgvrager. Je leert goed samenwerken en hoe je mensen motiveert om de regie over hun leven weer terug te krijgen.

In de opleiding Mbo-verpleegkundige word je breed opgeleid. Met je diploma ben je dus ook inzetbaar buiten het werkveld waarin je jouw bbl-opleiding volgt.

Alle studenten bij Deltion krijgen de vakken Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgerschap.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren in het hbo voor bijv. Hbo-Verpleegkunde.

Havocertificaten

Deltion biedt je de mogelijkheid om naast je mbo niveau 4 opleiding havocertificaten te behalen. Het volgen van havovakken geeft je voordeel wanneer je wilt doorstromen naar het hbo en geeft je een extra plus als je gaat solliciteren. Je kunt kiezen uit de havovakken wiskunde a en b, Nederlands, Engels, scheikunde en/of biologie.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie (meld je bij voorkeur aan vóór 1 april). Daarnaast is er een startdatum in januari.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 582,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen (voor de gehele opleiding) ongeveer € 825,--
 • overige kosten ongeveer € 135,-- (o.a. excursie)
 • laptop

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voorwaarde voor maatwerk 

Je komt in aanmerking om in dit 2-jarig traject te starten als je beschikt over een diploma ziekenverzorgende met een aanvulling van verplegende elementen of MDGO’er VP, over een diploma Verzorgende IG* of over een diploma Maatschappelijke Zorg niveau 4 dat is afgegeven vanaf 2019 of eerder indien maatwerk is gevolgd.

* Is je diploma Verzorgende IG bij aanvang van de studie ouder dan 5 jaar? Dan is een ingevulde werkgeversverklaring vereist.

Op basis van het intakegesprek worden aparte afspraken met jou gemaakt en deze worden in een persoonlijk opleidingsplan vastgelegd.

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.