background

Helpende Zorg en Welzijn (Dienstverlening)

Als helpende zorg en welzijn ondersteun je mensen die in het dagelijks leven afhankelijk zijn van anderen. Bijvoorbeeld vanwege ouderdom, beperking of ziekte. Je helpt bij de persoonlijke verzorging, de huishoudelijke zorg en bij het organiseren van activiteiten. Je kunt werken met mensen van verschillende leeftijden die soms beperkte mogelijkheden hebben. Je houdt de gezondheid van de cliënt in de gaten en rapporteert daarover aan je leidinggevende. Je werkt in een zorginstelling of bij mensen thuis.

 

Beroepseisen

 • je houdt van huishoudelijk werk
 • je bent verzorgend ingesteld
 • je hebt oog voor het welzijn van mensen
 • je weet hoe je het gezellig kunt maken
 • je kunt goed samenwerken
 • je kunt zelfstandig werken

Helpende Zorg en Welzijn BOL 2

School en stage

De opleiding is beroepsgericht opgezet en duurt twee jaar. Tijdens deze opleiding ga je op stage bij een erkend leerbedrijf. Je kunt stage lopen in bijvoorbeeld de thuiszorg, de kinderopvang, een peuterspeelzaal, op een basisschool bij de groepen 1 en 2, in woonvormen of activiteiten centra voor gehandicapten, in verzorgingstehuizen voor ouderen of in verpleeghuizen. Het eerste half jaar van de opleiding is gemeenschappelijk met de opleiding Medewerker Facilitaire Dienstverlening. Daarna kies je voor 1 van deze twee profielen.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je door te doen en te ervaren. Dit doe je aan de hand van theorie- en vaardigheidslessen. Iedereen op school krijgt de vakken Nederlands, rekenen en Burgerschap. Daarnaast ga je sporten via het sportkeuze-programma. Dit laatste is alleen in het eerste jaar. Engels kun je volgen via een keuzedeel. Dit is voor de duur van één schooljaar, waarbij je twee uur in de week Engels krijgt. Tijdens de opleiding leer je stap voor stap om invulling te geven aan de kerntaken die horen bij het beroep:

 • Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning
 • Ondersteunen bij zelfstandig functioneren
 • Uitvoeren van taken ten behoeve van de zorgverlening, de organisatie en het beroep

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Niveau2Breed

Deze opleiding is ook onderdeel van de opleidingsvariant ‘Niveau2Breed’. In de opleiding Niveau2Breed ga je in het eerste jaar breed oriënteren. Van 9 verschillende niveau 2 opleidingen krijg je de basiskennis en vaardigheden en na het eerste jaar maak je je keuze. Je hebt zo de kans om meer kennis en ervaring op te doen. Daarmee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Bovendien heb je meer tijd om te ontdekken welke studierichting bij je past. Meer informatie vind je op het opleidingsblad waar je je ook kunt aanmelden.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Na het behalen van je diploma Helpende Zorg en Welzijn kun je doorstromen naar een opleiding op niveau 3, bijvoorbeeld Pedagogisch Werker, Medewerker Maatschappelijke Zorg of Verzorgende IG. Andere opleidingen op niveau 3 zijn ook mogelijk.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie (meld je bij voorkeur aan voor 1 april) en eind januari.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen ongeveer € 700,--

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering.
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 77 55 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste B-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Diploma niveau 1-opleiding.

Aanvullende informatie

Het maken van een toets voor Nederlands en/of rekenen kan een onderdeel van de (verplichte) intakeactiviteiten zijn. Dit gebeurt om je (taal)niveau te bepalen. Op grond van de uitslag word je in een "taalklas" geplaatst of krijg je (extra) ondersteuning bij taal en/of rekenen.

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Helpende Zorg en Welzijn BBL 2

School en werk

De opleiding is beroepsgericht opgezet en duurt één jaar. Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werk- en/of stageplaats hebt gevonden of hier zicht op hebt (binnen twee maanden na aanvang van je opleiding moet je beschikken over een werk- en/of stageplaats). Tijdens deze opleiding ga je werken of stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Je kunt denken aan de thuiszorg, de kinderopvang, een peuterspeelzaal, op een basisschool (groep 1 en 2) , in woonvormen of activeitencentra voor gehandicapten. Dit traject is voornamelijk geschikt voor volwassenen (19 jaar en ouder).

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je door te doen en te ervaren. Dit doe je aan de hand van theorie- en vaardigheidslessen. Iedereen op school krijgt de vakken Nederlands, rekenen en Burgerschap.Engels kun je volgen via een keuzedeel. Dit is voor de duur van één schooljaar, waarbij je twee uur in de week Engels krijgt. Tijdens de opleiding leer je stap voor stap om invulling te geven aan de kerntaken die horen bij het beroep:

 • Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning
 • Ondersteunen bij zelfstandig functioneren
 • Uitvoeren van taken ten behoeve van de zorgverlening, de organisatie en het beroep

Het programma voeding wordt als extra aangeboden bij BBL en er zijn geen extra kosten aan verbonden. Iedereen volgt de lessen voedingsassistent. Met dit extra programma ben je op de werkvloer breder inzetbaar. Je kunt dan zowel in de zorg, welzijn als in de voeding werken.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Na het behalen van je diploma Helpende zorg en welzijn kun je doorstromen naar een opleiding op niveau 3, bijvoorbeeld Pedagogisch werker, Medewerker maatschappelijke zorg of Verzorgende. Andere opleidingen op niveau 3 zijn ook mogelijk.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie (meld je bij voorkeur aan voor 1 april) en eind januari.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 240,-- per leerjaar

 • boekengeld ongeveer € 210,--
 • overige kosten € 57,50

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste B-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Diploma niveau 1-opleiding.

Aanvullende informatie

Het maken van een toets voor Nederlands en/of rekenen kan een onderdeel van de (verplichte) intakeactiviteiten zijn. Dit gebeurt om je (taal)niveau te bepalen. Op grond van de uitslag word je in een "taalklas" geplaatst of krijg je (extra) ondersteuning bij taal en/of rekenen.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.