background

Planner Wegtransport

Als planner wegtransport heb je een dynamische baan en vervul je een spilfunctie. Je kunt werkzaam zijn bij een planningsafdeling van een beroepsgoederenvervoerder, of op de transportafdeling van een eigen vervoerder of verlader, zowel nationaal als internationaal.
De werkzaamheden van een planner wegtransport vragen om veel nauwkeurigheid, teamwork en eigenschappen als klantgericht, dienstverlenend, ondernemend, flexibel en moet je stressbestendig zijn. De planningsafdeling kan hectisch zijn en soms moet je op onregelmatige tijden beschikbaar zijn.
Tijdens de werkzaamheden controleer je de transportplanning voortdurend en stelt deze bij zo nodig.

Beroepseisen

 • je bent zelfstandig
 • je bent verantwoordelijk
 • je kan goed organiseren
 • je kan logisch en analystisch denken
 • je bent communicatief vaardig
 • je bent flexibel
 • je hebt commercieel inzicht

Planner wegtransport BBL 3

Voor wie?

 • Je moet minimaal één dag al werkzaam zijn op de planning. Ben je daarnaast in het bezit van een diploma mbo-niveau2 in deze richting, dan is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen, waardoor je een aangepast programma kun doorlopen.

School en werk

Deze opleiding duurt in principe 3 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.

Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werkplek hebt gevonden, of dat je hier zicht op hebt. Dat kan met een betaalde baan, maar in sommige gevallen ook met een onbetaalde baan of op basis van een stageovereenkomst. Belangrijk is dat je voldoende uren werkt en dat de werkgever een erkend leerbedrijf is.

Je werkt 3 à 4 dagen per week in een passend leerbedrijf in de transport. Tijdens je werk voer je regelmatig onder begeleiding praktijkopdrachten uit. Naast de onderwijsovereenkomst, die jij met het Deltion afsluit, worden een praktijk- en een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Je werkt aan onderdelen tijdens contacturen (lesuren) zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Je behaalt een onderdeel door het afleggen van toetsen en opdrachten en in de praktijk getoonde vaardigheden. Als je alle onderdelen met goed gevolg afgesloten hebt ontvang je het diploma Planner Wegtransport. De volgende onderwerpen komen tijdens de opleiding o.a. aan de orde:

 • Wegtransporten plannen
 • Wegtransporten begeleiden en administratief afhandelen

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij, vitaal burgerschap)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Duits
 • Engels
 • VCA

Extra opleidingsmogelijkheden

Het Deltion College stelt je gedurende je studie in staat om van extra opleidingsmogelijkheden gebruik te maken. Hierover zijn afspraken gemaakt met een aantal bedrijven welke nauw met het Deltion College samenwerken op het gebied van rijopleidingen, heftruckopleidingen en opleidingen op het gebied van bedrijfsveiligheid.

Heftruckcertificaat

Bij het Deltion is het ook mogelijk om een heftruckcertificaat te behalen of opfriscursussen te volgen. Veel verzekeringen in het bedrijfsleven verplichten namelijk een heftruckcertificaat. Het systeem van de simulator is zo realistisch dat het samen met de theorieles en vijftien verschillende lesoefeningen voldoet als volwaardige praktijk- en theoriecursus, welke vijf jaar geldig blijft. Het bestaat uit ongeveer 15 uur praktijkles en de theorie kun je online in je eigen tijd leren. De lessen worden naast je lesuren ingepland of op je vrije dag. Het is een vrijwillige cursus. Het behalen van het certificaat bestaat uit een theorie en een praktijk examen en zullen plaatsvinden in het Deltion College Zwolle. De kosten zijn €75,-.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren in specialistische cursussen, zoals expeditie planner, expediteur , acquisiteur, veiligheidsadviseur. Het is natuurlijk ook mogelijk om doortestromen naar het hbo. Als je zelf een bedrijf wil starten of overnemen is een ondernemersdiploma verplicht een aantal onderdelen van de opleiding sluiten hierbij naadloos hierbij aan.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden nu instromen Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april. Tussentijdse instroom is mogelijk, informeer naar de startdata bij het Studenten SuccesCentrum, telefoon 038 - 850 30 00.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 588,-- per leerjaar

 • de kosten voor boeken en andere leermiddelen bedragen € 700,- voor de hele opleiding.

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Diploma mbo niveau 2.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.