background

Logistiek Supervisor

Als logistiek supervisor regel je alle werkzaamheden in bijvoorbeeld een magazijn of in de logistiek van een ziekenhuis of bij een theater productie. Je werkt in een distributiecentrum of bij een productie- en transportbedrijf. Hier ontvangt men producten, slaat ze op en maakt ze verzendklaar. Of je regelt alle zaken die nodig zijn om het productieproces goed te laten verlopen. Als logistiek supervisor geef je leiding aan medewerkers en teamleiders. Je bewaakt de voortgang van processen en let op kwaliteit en veiligheid. Je kunt goed organiseren, zorgt voor een prettige werksfeer en lost problemen op.

Beroepseisen

 • je bent zelfstandig
 • je hebt een professionele en resultaatgerichte houding
 • je neemt initiatief
 • je stimuleert en motiveert
 • je hebt vakinhoudelijke kennis en levert input voor beleid
 • je voert uit, stuurt processen aan, bewaakt en administreert
 • je geeft leiding
 • je onderhoudt zakelijke contacten

Logistiek supervisor BBL 4

Voor wie?

 • Ben je in het bezit van een diploma mbo-niveau 3 in deze richting, dan is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen, waardoor je een aangepast programma kunt doorlopen.

School en werk

Deze opleiding duurt in principe 3 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.

Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werkplek hebt gevonden, of dat je hier zicht op hebt. Dat kan met een betaalde baan, maar in sommige gevallen ook met een onbetaalde baan of op basis van een stageovereenkomst. Belangrijk is dat je voldoende uren werkt en dat de werkgever een erkend leerbedrijf is.

Je gaat 1 dag per week naar school en je werkt 3 à 4 dagen per week (minimaal 20 uur) in het magazijn van een erkend leerbedrijf voor de praktijkopleiding. Tijdens je werk voer je regelmatig onder begeleiding praktijkopdrachten uit. Naast de onderwijsovereenkomst, die jij met het Deltion afsluit, worden een praktijk- en een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit twee delen, het basisdeel, en keuzedelen Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De twee delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Je werkt klassikaal of individueel aan een onderdeel tijdens contacturen (lesuren), maar ook tijdens zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Je wisselt veel ervaringen uit met je medestudenten door de praktische groepsprojecten die je volgt. Zo leer je ook andere praktijksituaties kennen. Ook hebben we een aantal keer een gastles van een bedrijf waar ze de logistiek op een vernieuwende manier uitvoeren of een bedrijf waar ze voorlopen qua automatisering en lean. De opleiding focust zich niet alleen op fysieke logistiek, maar ook op zorglogistiek, evenementenlogistiek en productielogistiek. Door het individuele werken duurt de opleiding voor sommige studenten korter dan voor anderen. Je haalt het diploma dus stap voor stap. Onderwerpen die tijdens de opleiding aan de orde komen zijn:

 • Input leveren en beleid uitvoeren
 • Logistiek proces aansturen
 • Personeelsbeleid uitvoeren
 • Zakelijke contacten onderhouden

De algemene en/of keuzeonderdelen van de opleiding zijn o.a.:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij, vitaal burgerschap)
 • Nederlands
 • Rekenen en/of wiskunde
 • Engels
 • Duits
 • Ondernemend gedrag
 • Digitale vaardigheden
 • VCA

Extra opleidingsmogelijkheden

Het Deltion College stelt je gedurende je studie in staat om van extra opleidingmogelijkheden gebruik te maken. Hierover zijn afspraken gemaakt met een aantal bedrijven welke nauw met het Deltion College samenwerken op het gebied van rijopleidingen, heftruck opleidingen en opleidingen op het gebied van bedrijfsveiligheid.

Heftruckcertificaat

Bij het Deltion is het ook mogelijk om een heftruckcertificaat te behalen of opfriscursussen te volgen. Veel verzekeringen in het bedrijfsleven verplichten namelijk een heftruckcertificaat. Het systeem van de simulator is zo realistisch dat het samen met de theorieles en vijftien verschillende lesoefeningen voldoet als volwaardige praktijk- en theoriecursus, welke vijf jaar geldig blijft. Het bestaat uit ongeveer 15 uur praktijkles en de theorie kun je online in je eigen tijd leren. De lessen worden naast je lesuren ingepland of op je vrije dag. Het is een vrijwillige cursus. Het behalen van het certificaat bestaat uit een theorie en een praktijk examen en zullen plaatsvinden in het Deltion College Zwolle. De kosten zijn €75,-.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Jouw opleiding bevindt zich in gebouw Groen en Zwart.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren in de middenkaderopleiding voor Districtsmanager of Ondernemer in de groothandel-niveau 4. Ook kan je Je kan doorstromen naar het HBO voor de opleidingen Logistiek & Economie of Logistiek en Vervoer, deze wordt zowel in voltijd als ook door enkele HBO’s in deeltijd aangeboden.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden nu instromen Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april. Tussentijdse instroom is mogelijk, informeer naar de startdata bij het Studenten SuccesCentrum, telefoon 038 - 850 30 00.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 588,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen 975,- voor de gehele opleiding.

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Voor de middenkaderopleiding (mbo niveau 4) geldt aanvullend: een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) in de verwante sector of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.