background

Sociaal Werk

Een sociaal werker ondersteunt en behartigt de belangen van mensen met een kwetsbare positie in de maatschappij. Je hebt vaak een sleutelrol binnen het sociale wijkteam en zorgt voor verbinding tussen (mantel)zorg, hulpverlening en wijkopbouw. Het werk is erop gericht de zelfredzaamheid van een buurt en haar bewoners te vergroten. In het sociaal werk zoek je het liefst naar collectieve oplossingen, maar het kan ook voorkomen dat gezinnen vragen om een individuele ondersteuning. Je kunt als sociaal werken kiezen uit twee profielen: sociaal cultureel werker of sociaal maatschappelijk dienstverlener.

Als sociaal cultureel werker richt je je vooral op groepen. Je verdiept je in de achtergronden van de groepen mensen die wonen in het werkgebied. Je organiseert activiteiten en projecten die passen bij wat jouw opdrachtgever, vaak de gemeente, belangrijk vindt. Denk aan het activeren van langdurig werklozen, het integreren van allochtonen of het voorkomen van overlast door hangjongeren. Je moet vaak een beroep doen op vrijwilligers. Je werkt vanuit een buurthuis, welzijnsinstelling, buitenschoolse opvang of andere openbare ruimte.

Het profiel Sociaal maatschappelijk dienstverlener richt zich vooral op individuele ondersteuning. Je helpt mensen die moeite hebben met de organisatorische kanten van het leven. Je brengt de knelpunten in kaart en vertaalt die naar een dienstverleningsplan. Je adviseert of ondersteunt bij juridische en financiële vraagstukken en waar nodig doe je het woord namens je cliënt. Je houdt in de gaten of de afstemming met hulpverleners en instanties goed verloopt. Sociaal maatschappelijk dienstverleners zijn werkzaam bij alle soorten zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook bij de gemeente of de politie.

Beroepseisen

 • je bent hulpvaardig
 • je bent flexibel
 • je werkt graag samen
 • je hebt inzicht in de behoefte van de doelgroep
 • je bent ondernemend en resultaatgericht
 • je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • je beschikt over inlevingsvermogen in anderen
 • je bent maatschappelijk betrokken
 • je hebt een stabiele persoonlijkheid
 • je kunt grenzen stellen

Sociaal Werk BOL 4

School en stage

Dit is een driejarige BOL-opleiding. Ongeveer 70% van de totale studieduur ben je op school en de rest van de tijd loop je stage. De stages zijn verdeeld over alle drie de leerjaren, waarbij je de meeste stage loopt tijdens leerjaar 2 en 3.

Inhoud van de opleiding

Het eerste jaar is breed en je doet basiskennis op die je nodig hebt om een goede allround sociaal werker te zijn. Je leert bijvoorbeeld te inventariseren hoe je de behoefte aan sociaal werk in kaart brengt, hoe je een gedegen plan van aanpak maakt en hoe je jouw dienstverlening blijft verbeteren. Aan het einde van het eerste jaar kies je voor een profiel. Je kunt kiezen uit; Sociaal cultureel werk of Sociaal maatschappelijk dienstverlener.

Met het profiel Sociaal cultureel werker richt je je vooral op (doel)groepen mensen, doe je kennis op over het coördineren van projecten en krijg je kennis over het organiseren van diverse activiteiten. Gedurende de opleiding bouw je een pakket aan technieken op die je kunt inzetten. Je kunt hierbij denken aan drama, muziek, sport en spel of beeldende vorming, maar ook aan conflicthantering en intercultureel communiceren.

Kies je voor Sociaal maatschappelijk dienstverlener? Dan is er in het lesprogramma meer aandacht voor vaardigheden die van pas komen bij het voeren van hulpverlenende gesprekken, het behartigen van iemands belangen (bewindvoering) en om mensen te coachen. Ook moet je veel kennis opbouwen over financiële en juridische onderwerpen, omdat veel cliënten hierbij hulp nodig hebben. Na je opleiding weet je hoe de zorg is georganiseerd en heb je een brede kennis van ziektebeelden, stoornissen en ontwikkelingspsychologie.

Naast deze beroepsgerichte vakken krijg je te maken met algemene onderdelen zoals Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgerschap, met daarin het sportkeuze programma.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Na het behalen van je diploma Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener kun je gaan werken. Je kunt ook doorstromen naar een hbo-opleiding: Sociaal Juridisch Dienstverlener, Personeel & Arbeid, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie.

Deltion biedt je de mogelijkheid om naast je mbo niveau 4 opleiding havo-certificaten te behalen. Het volgen van havo-vakken geeft je voordeel wanneer je wilt doorstromen naar het hbo en geeft je een extra plus als je gaat solliciteren. Je kunt o.a. kiezen uit de havo-vakken wiskunde-b, Nederlands en Engels.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Na aanmelding en plaatsing start je in een breed oriëntatiejaar Sociaal werk.

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie (Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april) en in februari.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen ongeveer € 369,33
 • andere kosten (per leerjaar) ongeveer €60,-

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.