background

Podium- en Evenemententechnicus Geluid

Het werk

Als Podium- en evenemententechnicus geluid kun je aan de slag in het theater,de schouwburg en in een muziekcentrum. Ook kun je aan het werk bij een poppodium of bij verhuurbedrijven van professionele apparatuur. Of je wordt freelancer. Tijdens je werk word je bij grotere producties ingezet. Je voert werkzaamheden uit voor de geluidstechniek bij de op- en afbouw. Daarnaast bedien je de productie en de installatie van het geluid. Jij biedt ondersteuning bij technische projecten. Je kunt ingewikkelde technische apparatuur bedienen en volgens een plan of draaiboek werken.

Beroepseisen

 • je bent flexibel
 • je werkt graag met je handen
 • je hebt interesse in techniek
 • je kunt tegen onregelmatige werktijden

Podium- en evenemententechnicus Geluid BOL 4

School en stage

De opleiding is beroepsgericht opgezet en duurt drie jaar als je een vmbo-diploma kader, gemengd of theoretisch) of een overgangsbewijs havo 3 naar 4 hebt. Tijdens deze opleiding ga je op stage. De stages in het eerste en tweede jaar duren tien weken. De stage in het laatste jaar duurt twintig weken. In de eerste en in de tweede stage word je tenminste één keer op het stagebedrijf bezocht door jouw stagebegeleider vanuit school en is er één keer contact op afstand. In de derde stage in het laatste jaar word je tenminste twee keer op het stagebedrijf bezocht.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je door te doen en te ervaren. Dit doe je aan de hand van theorie- en vaardigheidslessen. Iedereen op school krijgt de vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap. Daarnaast ga je sporten via het sportkeuze-programma. Dit laatste is alleen in het eerste jaar. Tijdens de opleiding leer je stap voor stap om invulling te geven aan de kerntaken die horen bij het beroep:

 • Een productie organiseren, waaronder de opdrachtgever adviseren over de technische mogelijkheden
 • het ontwikkelen van een geluidsplan
 • financieel administratieve zaken regelen
 • Een productie technisch voorbereiden
 • Een productie opbouwen, inregelen en bedienen

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Module hbo-doorstroom

Wil je na je deze niveau 4 opleiding doorstromen naar het hbo? Dan biedt Deltion je een speciaal doorstroomprogramma aan. Naast je mbo niveau 4 opleiding volg je de havovakken Wiskunde, Natuurkunde, Nederlands en Engels. Een intensieve combinatie, maar je bent hiermee voorbereid op het hbo en vergroot de kans om je propedeuse in het eerste jaar te halen. Een extra basis dus om na een niveau 4 opleiding door te stromen naar een technische hbo-opleiding.

Informatie en aanmelding

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek? Bel het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]. Je meldt je aan door een aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar Deltion College, Postbus 565, 8000 AN Zwolle.

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • Boeken en andere leermiddelen 500 euro

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Voor de middenkaderopleiding (mbo niveau 4) geldt aanvullend: een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).

Belangrijk is dat je geluidsopdrachten waarbij gehoor van belang is, goed kunt uitvoeren en dat je géén gehoorbeschadigingen hebt of slechthorend bent.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.