background

Onderwijsassistent

Een onderwijsassistent zorgt voor ‘meer handen in de klas’. Je doet veel voorbereidend werk en je helpt leerlingen die vragen hebben over de leerstof of die extra aandacht nodig hebben. Afhankelijk van de werkdruk en jouw ervaring kan het takenpakket groeien, maar je werkt altijd onder verantwoordelijkheid van een bevoegd leraar. De onderwijsassistent werkt vooral in de basisschool, maar ook steeds vaker op een brede school of een Intergraal Kindcentrum. Dat zijn locaties waar allerlei faciliteiten rond opgroeiende kinderen zijn samengevoegd, zoals onderwijs, opvang, jeugdzorg en bibliotheek.

Beroepseisen

 • je maakt makkelijk contact met kinderen en ouders
 • je weet hoe je een groep in beweging zet
 • je weet hoe je een veilige en prettige sfeer creëert
 • je kunt je inleven in anderen
 • je bent betrouwbaar en kunt samenwerken
 • je durft kritisch naar jezelf te kijken

Onderwijsassistent BOL 4

Op dit moment is voor deze opleiding het maximale aantal studenten bereikt dat in het eerste jaar kan starten. De aspirant studenten die zich aanmelden na 3 april krijgen tijdens het intakegesprek te horen of zij direct geplaatst worden of op een reservelijst komen.

School en stage

Dit is een driejarige BOL-opleiding. Ongeveer 70% van de totale studieduur ben je op school en de rest van de tijd loop je stage. In de loop van het eerste jaar begin je al met een dag per week stagelopen. Naarmate de studie vordert, ben je steeds vaker op de werkvloer te vinden. In jaar 2 en 3 komt dat gemiddeld neer op twee dagen per week.

Maatwerk

In individuele gevallen is een aangepast programma mogelijk. Dat houdt in dat je korter of langer over de opleiding kunt doen. Tijdens de intake wordt bepaald welke studieduur voor jou haalbaar is (bijvoorbeeld op basis van je vooropleiding).

Inhoud van de opleiding

Het eerste jaar doe je veel basiskennis op over pedagogiek, sociaal maatschappelijke vaardigheden, en maak je kennis met de doelgroepen. Je begint met het opbouwen van een repertoire van activiteiten en je bereidt je voor op de stage.
In het tweede jaar kies je definitief voor een profiel (Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker of Onderwijsassistent). Kies je voor Onderwijsassistent? Dan leer je uiteraard veel over didactiek (hoe kun je mensen helpen om te leren) en over de vakken in het basisonderwijs. Maar ook hoe je kinderen helpt met schrijfproblemen of hoe je iedereen in de groep bij de les houdt.

Naast deze beroepsgerichte vakken krijg je te maken met algemene onderdelen zoals Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgerschap, met daarin het sportkeuze programma.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt bijvoorbeeld doorleren in het hbo: Pabo, Lerarenopleiding en Pedagogiek. Voor doorstroming naar de lerarenopleiding in het HBO kun je een brugmodule volgen. Hiermee kun je credits behalen, die vrijstellingen geven voor een aantal onderdelen in het hbo.

Deltion biedt je de mogelijkheid om naast je mbo niveau 4 opleiding havo-certificaten te behalen. Het volgen van havo-vakken geeft je voordeel wanneer je wilt doorstromen naar het hbo en geeft je een extra plus als je gaat solliciteren. Je kunt o.a. kiezen uit de havo-vakken wiskunde-b, Nederlands en Engels.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Op dit moment is voor deze opleiding het maximale aantal studenten bereikt dat in het eerste jaar kan starten. De aspirant studenten die zich aanmelden na 3 april krijgen tijdens het intakegesprek te horen of zij direct geplaatst worden of op een reservelijst komen.

Indien er ruimte is in de klassen, kun je ook tussentijds instromen in februari.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 475,--
 • andere kosten (voor het eerste leerjaar) ongeveer €60,-

Voor de beroepsgerichte vakken heb je keuze tussen aanschaf papieren en digitale boeken.

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Voorwaarde voor versnellen 

Jouw leeftijd, havo-diploma of verwant mbo-diploma (minimaal niveau 3) kunnen aanleiding zijn om in aanmerking te komen voor versnelling. In overleg met de opleiding zal bekeken worden of je bepaalde delen van de opleiding versneld kunt doorlopen, of dat je vrijstellingen krijgt waardoor je de opleiding sneller kunt afronden. Op basis van het intakegesprek worden aparte afspraken met jou gemaakt en deze worden in een persoonlijk opleidingsplan vastgelegd.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.