background

Particulier Beveiliger

Als particulier beveiliger (niveau 2) zorg je voor de beveiliging van een onderneming, instelling of object. Je oefent preventief toezicht uit en je stelt je dienstverlenend op. Je loopt of rijdt rond en let op ongewoon gedrag. Het werken in de beveiliging is soms routinematig, maar het blijft een boeiende zaak. De veiligheid staat immers altijd voorop. Als er iets ernstigs gebeurt, zoals een ongeluk, brand of diefstal, kom je meteen in actie. Je reageert snel en weet wat je moet doen. Door je uniform komen mensen makkelijker naar je toe. Je helpt ze en blijft altijd opletten.

Beroepseisen

 • je bent een stabiele persoonijkheid
 • je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • je bent zelfstandig en flexibel
 • je bent initiatiefrijk
 • je bent communicatief vaardig, je kunt goed met mensen omgaan
 • Je kunt je als beveiliger, zowel schriftelijk als mondeling, uitdrukken in de Nederlandse taal.

Beveiliger BOL 2

School en stage

De opleiding duurt, afhankelijk van je vooropleiding en ervaring, 2 jaar. Daarnaast is er de mogelijkheid om te versnellen. Je volgt deze opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Tijdens de opleiding ga je 5 dagen per week naar school. In het eerste jaar loop je met een groot aantal evenementen mee, waaronder het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Aan deze evenementen zijn concrete opdrachten gekoppeld, zodat je leert om de theorie direct in de praktijk te brengen. Zo doe je veel ervaring op in het beroepenveld en sluit de opleiding goed aan bij de beroepspraktijk. Deelname aan deze evenementen is verplicht. De beroepspraktijkvorming eind eerste/begin tweede jaar bestaat uit een stage in de beveiliging. Als je ouder bent dan 18 jaar mag je op een door jou verworven stage adres stage lopen, in een door het SBB erkend leerbedrijf. De stage duurt 640 uur. Werken in de beveiliging betekent dat je ook in de avonduren, 's nachts, in de weekenden of zelfs in de vakanties aan het werk moet. Dus ook de beroepspraktijk tijdens de opleiding vindt regelmatig buiten de standaard schooluren plaats. Tussen het Deltion College en jou wordt zowel een onderwijs- als een prakijkovereenkomst afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Voor de opleiding zijn kerntaken en werkprocessen vastgesteld; hiermee leg je een brede theoretische en praktische basis om als beroepsbeoefenaar aan het werk te kunnen.

Tijdens de opleiding krijg je de volgende beroep specifieke onderdelen (kerntaken):

 • Signaleren van risico's en het nemen van preventieve maatregelen
 • Repressief optreden
 • Dienstverlenende taken uitvoeren

Een aantal specifieke vakken zijn:

 • Beveiliging van Objecten
 • Wettelijke Kaders
 • Rapporteren
 • Praktijk
 • Beroepspraktijk training
 • EHBO
 • Sport

Daarnaast bestaat de mogelijkheid je BHV-diploma te behalen. De opleiding is inclusief het branchediploma SVPB (Stichting Vakopleiding Particuliere Beveiligingsorganisaties). De lesweek bestaat uit theorielessen, praktijklessen en begeleide zelfstudie.

De algemene onderdelen van de opleiding zijin o.a.:

 • Loopbaan en burgerschap
 • Nederlands
 • Rekenen

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

De opleiding sluit je af met een theorie-examen en een praktijkexamen. Het theorie-examen bestaat uit: Beveiliging van Objecten Basis, Wettelijke kaders Basis en Waarnemen Basis.).

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Praktijklessen

Het Deltion College beschikt over een gecertificeerd praktijkexamencentrum voor de beveiliging. Hierin worden situaties nagebootst, die je in de praktijk mee kunt maken. Het centrum beschikt over een balie, een Centrale Post, portofoons, enzovoort. Alle studenten krijgen regelmatig les in dit centrum en kunnen hier uiteindelijk hun praktijkexamen afleggen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren voor Coördinator Beveiliging-niveau 3 of HTV niveau 3. Tijdens het schooljaar zal je voortgang met je loopbaanbegeleider worden besproken en vastgelegd.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • leermiddelen (o.a. excursies, survival, boeken, licenties) totaal ongeveer € 450,-- (voor de gehele opleiding)
 • schoolkleding / uniform basispakket € 450,--
 • laptop

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering.
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 77 55 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) een van onderstaande voorwaarden te voldoen

 • een vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste B-niveau is afgelegd;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • diploma niveau 1 opleiding. Met een AKA-diploma ben je ook toelaatbaar.

Aanvullende informatie

 • Voordat je op stage (BPV) gaat, word je gescreend door de Politie, afdeling Bijzondere Wetten. Waar de politie op let kun je nalezen op: https://www.justis.nl/producten/particuliere-beveiliging-en-recherche/toestemming-medewerkers/. Als je niet aan de voorwaarden voldoet, dan is het moeilijk een pas voor je stage (BPV) aan te vragen. Hierdoor kun je de opleiding mogelijk niet of vertraagd voltooien. Twijfel je, neem dan, voordat je aan de opleiding begint, persoonlijk contact op met "Bijzondere Wetten" van de politie in jouw gemeente.
 • Onderdeel van de (verplichte) intakeactiviteiten kan het maken van een toets voor Nederlands en/of rekenen zijn. Dit gebeurt om je (taal)niveau te bepalen. Op grond van de uitslag word je in een "taalklas" geplaatst of krijg je begeleiding bij taal en/of rekenen.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.