background

Coördinator Beveiliging

Het werk

Als coördinator beveiliging (niveau 3) werk je als meewerkend voorman in de beveiliging. Je controleert en begeleidt de werkzaamheden van de beveiligers. In belangrijke mate ben je verantwoordelijk voor het handelen volgens standaardprocedures en richtlijnen. Je geeft leiding aan een kleine groep collega’s. Ook moet je in de functie van coördinator beveiliger collega’s kunnen stimuleren, motiveren, instrueren en corrigeren.

Beroepseisen

­ 
 • je bent een stabiele persoonijkheid
 • je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • je bent zelfstandig en flexibel
­
­ 
 • je bent initiatiefrijk
 • je bent communicatief vaardig, je kunt goed met mensen omgaan
 • als coordinator beveiliging kun je daarnaast goed leiding geven, plannen en organiseren en je schriftelijk en mondeling goed uitdrukken

Coördinator beveiliging BOL 3

Voor wie?

Deze opleiding is voor instromers met minimaal een diploma vmbo kader. Studenten die doorstromen vanuit de niveau 2-opleiding Beveiliger kunnen de opleiding sneller doorlopen.

School en stage

De opleiding duurt, afhankelijk van je vooropleiding en ervaring, 2 tot 3 jaar. Je volgt de opleiding voor Coördinator Beveiliging via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Tijdens de opleiding ga je 5 dagen per week naar school waarbij theorie en praktijk telkens wordt afgewisseld. De stages vinden in het tweede leerjaar van de opleiding plaats. Deze stages nemen zo'n 40% van de totale opleidingsduur in beslag, waarbij het ook mogelijk is dat je in de avonduren, 's nachts, in het weekend en in de vakanties aan het werk bent. Zo doe je veel ervaring op in het beroepenveld en sluit de opleiding goed aan bij de beroepspraktijk. Naast deze stages loop je ook met een groot aantal evenementen mee. Aan deze evenementen zijn concrete opdrachten gekoppeld, zodat je leert om de theorie direct in de praktijk te brengen. Zo doe je veel ervaring op in het beroepenveld en sluit de opleiding goed aan bij de beroepspraktijk. Deelname aan deze evenementen is verplicht. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

De - meer op de praktijk gerichte - leerstof wordt aangeboden door middel van onderzoek- en of praktijkopdrachten, individuele dan wel groepsopdrachten (samenwerken) en theorie- en praktijklessen.


Tijdens de opleiding leer je onderstaande beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken):

Basisdeel:

 • Signaleert risico's en neemt preventieve maatregelen
 • Treedt repressief op
 • Voert dienstverlenende taken uit

Profieldeel:

 • Coördineert beveiligingswerkzaamheden
 • Rapporteert en draagt bij aan plannen

Een aantal te volgen vakken zijn:

 • Wettelijke kaders
 • Beveiliging van gebouwen
 • Dienstplanning en organisatie
 • Veilig werken in de beveiliging
 • Rapportage
 • Beroepsgericht Engels  
 • Leidinggeven

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a.:

 • Loopbaan en burgerschap
 • Zakelijke communicatie - Engels
 • Sport & Fitness
 • Rekenen
 • Nederlands

De opleiding is inclusief het branchediploma SVPB. (Stichting Vakopleiding Particuliere Beveiligings Organisaties). Een aantal vakken wordt geëxamineerd door de SVPB (Stichting Vakopleiding Particuliere Beveiligingsorganisaties) en een aantal vakken wordt via school geëxamineerd. Alle vakken dienen met een voldoende te worden afgesloten om het branche- en mbo diploma te kunnen behalen.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma gaan werken in de beveiliging. Het daadwerkelijk werken als coördinator is na enige jaren mogelijk. Maar je kunt ook bij Deltion verder leren in de niveau 4-opleiding Leidinggeven op basis van vakmanschap team/afdeling/poject. Verder kun je denken aan de mbo-opleiding Facilitair Leidinggevende (niveau 4) of Sociaal-Juridische Dienstverlening (niveau 4) en daarna naar het hbo onder andere Veiligheidskunde of Security-management. Indien je 21 jaar of ouder bent is het ook mogelijk een instaptoets bij het hbo te maken na het behalen van de opleiding Coördinator Beveiliging.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • leermiddelen ongeveer € 300,--
 • Optioneel / niet verplicht: opleidingsspecifieke kosten o.a. LTV/survival, AED, POL (praktijkopleiderscursus) ongeveer € 500,--
 • Optioneel / niet verplicht: je kunt een cursus EHBO (kosten ca. €160,-) en/of BHV (kosten ca. €130,-) volgen
 • schoolkleding / uniform, basispakket ca. €160,--
 • laptop

Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs. Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 77 55 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) een van onderstaande voorwaarden te voldoen

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).

Aanvullende informatie

 • Voordat je op stage (BPV) gaat, word je gescreend door de Politie, dienst Bijzondere Wetten. Waar de politie op let kun je nalezen op: https://www.justis.nl/producten/particuliere-beveiliging-en-recherche/toestemming-medewerkers/. Als je niet aan de voorwaarden voldoet, dan is het moeilijk een pas voor je stage (BPV) aan te vragen. Hierdoor kun je de opleiding mogelijk niet of vertraagd voltooien. Twijfel je, neem dan, voordat je aan de opleiding begint, persoonlijk contact op met "Bijzondere Wetten" van de politie in jouw gemeente.
 • Onderdeel van de (verplichte) intakeactiviteiten kan het maken van een toets voor Nederlands en/of rekenen zijn. Dit gebeurt om je (taal)niveau te bepalen. Op grond van de uitslag word je in een "taalklas" geplaatst of krijg je begeleiding bij taal en/of rekenen.

Voorwaarde voor versnellen

Om deze opleiding in twee jaar te kunnen afronden, moet je voor 15 september van het eerste schooljaar in het bezit zijn van het diploma Particulier Beveiliger niveau 2.

.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.